Hoppa till huvudinnehållet

Infrastrukturpolitiken ska bygga Sverige starkt

Publicerad:
Hållbara jobb och tillväxt går före stora prestigeprojekt. Politik är inte bara att vilja utan också att välja, skriver Maria Stockhaus.
Hållbara jobb och tillväxt går före stora prestigeprojekt. Politik är inte bara att vilja utan också att välja, skriver Maria Stockhaus. Foto: Axel Adolfsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Moderaterna vill bygga bort flaskhalsar, utöka arbetsmarknadsregioner och säkra effektiva transporter av varor och gods. Projekt ska byggas klart i tid, inte som idag försenas och fördyras, skriver Maria Stockhaus.

Utvecklingen mot en fossilfri transportsektor går fort. Ny teknik och nya bränslen gör att de fossila utsläppen från bilar, båtar och flygplan minskar kraftigt. Regeringen agerar dock tondövt inför denna utveckling. Infrastrukturinvesteringar planeras efter den utsläppsprofil som transportsektorn har i dag.

Sverige har goda möjligheter att bli världsledande i arbetet mot fossilfria och hållbara transporter. Det är en unik möjlighet som – med regeringens politik – riskerar att gå förlorad.

Trafikverkets förslag till plan är en sorgesam läsning. Vägnätets standard kommer försämras ytterligare fram år 2035. Det saknas under inte pengar till infrastruktursatsningar. Fram till 2035 föreslås en välbehövlig 20-procentig ökning av stödet till infrastruktur sammanlagt 800 miljarder kronor.

Så skriver du en debattartikel

Det är vi moderater och regeringen överens. Moderaterna prioriterar dock satsningar som gör skillnad för människor och företag istället för dyra och onödiga höghastighetståg. Hållbara jobb och tillväxt går före stora prestigeprojekt. Politik är inte bara att vilja utan också att välja.

Moderaterna riktade redan i maj 2021 i en följdmotion skarp kritik mot regeringen. Hastigheten på 130 mil statlig väg har sänkts till följd av bristande underhåll. Ytterligare hundratals mil statlig väg riskerar med regeringen politik att få hastigheten sänkt. Detta påverkar människors liv och hälsa liksom möjligheterna för kommuner att locka till sig företagsetableringar. Det är inte en politik för att hela Sverige skall kunna leva och utvecklas.

För att Sverige på ett hållbart sätt ska utvecklas behövs kommunikationer som fungerar. Moderaterna vill bygga bort flaskhalsar, utöka arbetsmarknadsregioner och säkra effektiva transporter av varor och gods. Projekt ska byggas klart i tid, inte som i dag försenas och fördyras.

Samhällsnyttan ska styra vilket färdslag som prioriteras. En infrastrukturplan ska vara prioriterade projekt med en tydlig och fullt ut finansierad tidsplan. I dag används planen för att ställa ut ofinansierade löften när politiker klipper band i valrörelser för att få medial uppmärksamhet.

Fossilfria transporter förutsätter stabil tillgång till fossilfri el i form av sol, vind, vatten och utbyggd kärnkraft. Trafikverkets kostnadskontroll – där de flesta större projekt i dag blir 30 procent dyrare och försenade – måste ändras.

Slutligen ska flyget utvecklas, inte avvecklas. Regeringens stöd till det krisdrabbade flyget har varit otillräckligt under pandemin. Regeringen har valt att trotsa riksdagen och gå vidare med förtida nedläggning av Bromma flygplats.

Sverige har en unik chans att bygga en ny, stark och hållbar infrastruktur. I september 2022 har svenska folket möjlighet att välja en ny regering som tar tag i Sveriges problem. Som ser till att infrastrukturen – blodomloppet för jobb, trygghet och tillväxt – fungerar och hållbart bygger vårt land starkt.

Maria Stockhaus (M)

Trafikpolitisk talesperson

Artikeltaggar

BilBromma flygplatsDebattElFlygtrafikHöghastighetstågInfrastrukturKlimatKommunikationerMaria StockhausModeraternaSjöfartTrafikverketVägar