Så kan Johan Danielsson hjälpa unga att hitta ett eget hem i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Unga vuxna hindras att studera eller ta jobb där de vill på grund av svårigheten att köpa bostad. Livet sätts på paus istället för att sätta fart, skriver Johan Nyhus och Sylvia Michel.

Unga vuxna är utestängda från bostadsmarknaden och mår i många fall psykiskt dåligt av sin boendesituation, visar en ny undersökning. Vår nya bostadsminister bör ta detta på största allvar. Ett viktigt första steg är att se till att ta utredningen om startlån till förstagångsköpare i mål.

Johan Nyhus, förbundsordförande, HSB.
Foto: HSB

Sverige har bytt bostadsminister sex gånger de senaste sju åren. Johan Danielsson (S) är ny på posten och med endast nio månader kvar till riksdagsvalet är utsikterna att lösa bostadskrisen naturligtvis dåliga. Men på ett viktigt område har han chans att påverka: ungas möjlighet att hitta ett eget hem.

Johan Danielsson ärver ett politikområde som har försummats i många år. De senaste årens fokus på kreditrestriktioner har fått förödande konsekvenser för unga. Bankernas tuffa amorteringskrav och kvar-att-leva-på-kalkyler sätter upp höga murar även för förstagångsköpare med stabila inkomster. Unga vuxna hindras att studera eller ta jobb där de vill på grund av svårigheten att köpa bostad. Livet sätts på paus istället för att sätta fart.

Sylvia Michel, ordförande, HSB Värmland.
Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

HSB har låtit Demoskop fråga cirka 2 000 svenskar i våra tre storstadsregioner hur de trivs med sitt boende. De mellan 18 och 29 år sticker ut gällande hur boendesituationen påverkar deras livskvalitet. Var fjärde (23 procent) är missnöjd med sitt boende och av dem svarar var tredje (33 procent) att de är mycket missnöjda och mår psykiskt dåligt. Varför de är missnöjda? På den frågan svarar en majoritet (57 procent) att det beror på att de bor kvar hos sina föräldrar.

Det är ett nedslående resultat. Och svårigheten för unga att hitta en bostad är långt ifrån ett storstadsproblem. I Boverkets årliga nationella undersökning Bostadsmarknadsenkäten uppger 177 av Sveriges kommuner att de har ett underskott på bostäder för ungdomar. Karlstad är en av kommunerna där unga har svårt att hitta ett eget hem.

I vår landar emellertid en statlig utredning i bostadsministerns knä med åtgärder som kan dyrka upp några av låsen. Utredningen ska bland annat ge förslag på hur ett startlån riktat mot förstagångsköpare bör utformas. WSP räknade på effekterna av ett startlån för HSBs räkning för ett par år sedan. Rapporten visade att tiden det tar att spara ihop till första bostaden skulle minska från drygt tio till knappt tre år.

Även om effekten av ett startlån till unga skulle vara påtaglig löser det inte bostadskrisen. Men det vore ett första viktigt steg mot en bostadsmarknad där även unga har en chans. Glädjande nog öppnade Johan Danielsson för lättnader för just unga förstagångsköpare i en DN-intervju (15/12). Går Danielsson från ord till handling får han sannolikt en flygande start på bostadsministerkarriären.

Johan Nyhus

Förbundsordförande, HSB

Sylvia Michel

Ordförande, HSB Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.