Replik: Vargjakten har ett tydligt mål

Debatt
PUBLICERAD:
Trots att den norska jakten har tillfälligt stoppas kvarstår syftet med jakten på svensk sida, att fälla åtminstone huvuddelen av alla vargar. Därför begär vi att jakten på svensk sida utökas samtidigt som vi hoppas att jakten på norsk sida kommer igång, skriver Anders Olsson.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Därför är det orimligt att ställa ett villkor som gör att den enskilda, helt utan uppsåt, riskerar att misstänkas för grovt jaktbrott vid laglig jakt, skriver Anders Olsson.

Svar till Robin Andersson (NWT 17/1 2022).

Robin Andersson, Bandhagen, ifrågasätter i NWT den 17 januari Jägareförbundet Värmlands rätt att verka för utökad jakt i Römskogsreviret. Till att börja med är det symptomatiskt att debattören bor långt från de människor som berörs av vargarna i gränsområdet mot Norge. I närområdet är däremot stödet för licensjakten på varg stort.

Som ordförande för Jägareförbundet Värmland har jag respekt för att inte alla gillar vargjakt, men om man framför kritik bör man åtminstone besvära sig om att beskriva vår begäran om utöka tilldelning på rätt sätt.

Länsstyrelsernas beslut riktas mot enskilda revir i syfte att bland annat minska koncentrationen av varg i områden med hög revirtäthet. För att nå det målet ska jägarna försöka fälla alla vargar i reviren. I och med att Römskogsreviret delas mellan Sverige och Norge valde länsstyrelsen i Värmland att tilldela 3 vargar för den svenska sidan, medan Norge beslutad att 8 vargar får fällas på norsk sida.

Dna-prover har visat att det finns minst 11 individer i reviret, alltså lika många som de tilldelade. Trots att den norska jakten har tillfälligt stoppas kvarstår syftet med jakten på svensk sida, att fälla åtminstone huvuddelen av alla vargar. Därför begär vi att jakten på svensk sida utökas samtidigt som vi hoppas att jakten på norsk sida kommer igång.

Vi begär även att länsstyrelsen ska ändra sitt villkor om att sändarförsedd varg ”inte får fällas” till ”inte bör fällas”. Vi menar nämligen att ett villkor i ett myndighetsbeslut måste var utformat så att enskildas rättssäkerhet inte äventyras. I en jaktsituation är det svårt och nästan omöjligt att se om en varg med tjock päls bär sändare eller inte.

Därför är det orimligt att ställa ett villkor som gör att den enskilda, helt utan uppsåt, riskerar att misstänkas för grovt jaktbrott vid laglig jakt. Förändringen ska givetvis inte ses som en öppning för att medvetet fälla sändarförsedd varg.

Det är däremot riktigt att vargen är en strikt skyddad art. Det är anledningen till att länsstyrelsernas beslut är omfattande vad gäller villkor, kontroll, omfattning och syfte.

Jägareförbundet anser därför att det är hög tid att lyfta det strikta skyddet som följer av Art- och habitatdirektivet och göra alla de stora rovdjuren förvaltningsbara. Det skulle minska polariseringen i rovdjursdebatten och minska direkt eller indirekt obstruerandet från en handfull EU-tjänstemän i Bryssel, samtidigt som det inte alls skulle påverka möjligheten för de stora rovdjuren att finnas kvar.

Anders Olsson

Ordförande, Jägareförbundet Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.