Insändare: Österrike inför vaccintvång - Sverige måste säga ifrån

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Sveriges regering bör ställa Österrikes regering till svars för att de kränker sina medborgare i förhållande till Nürnbergkonventionen, tycker insändarskribenten.
Foto: Lisa Leutner AP / TT
Österrikes regering har nyligen röstat för införandet av tvångsvaccination av alla medborgare över 18 år. Det gäller alla förutom gravida kvinnor och personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig samt personer som har tillfrisknat från en coronainfektion under det senaste halvåret.

De ovaccinerade skall sitta i lockdown tills den dag de tar vaccinet. Österrike har hittills haft fyra lockdowns för alla, den längsta varade sex månader. Ovaccinerade får inte gå in i några affärer, restauranger, besöka kroppsnära tjänster (frisör, mässor med mera).

De som motsätter sig detta integritetskränkande tvång riskerar snart mycket höga böter. Detta sker i en tid där det så kallade omicronviruset helt dominerar smittspridningen. Det muterade viruset har visat sig ge en mild infektion som för de flesta snarare liknar en vanlig förkylning.

Hur ser Sveriges regering på dessa långtgående kränkningar av medborgarna i Österrike? Hur ställer man sig till Nürnbergkonventionens första punkt:

"Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att individen ska ha laglig kapacitet att ge sitt samtycke, ska därmed ha rätten att använda sig av sitt fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sakfrågan för att kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som initierar experimentet."

Här har exempelvis medicinbolaget Pfizer fått ett önskemål i USA att en domstol ska ge dem upp till 55 år på sig att lämna ut information som begärs om vaccinet. Hur ska man då ha möjlighet att kunna fatta ett välavvägt beslut om man vill ta eller inte ta vaccinet?

Sveriges regering bör ställa Österrikes regering till svars för att de kränker sina medborgare i förhållande till Nürnbergkonventionen.

Helena

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.