Yxan viner i SD Värmland

Ledare
PUBLICERAD:
Kjell Örnberg, numera före detta SD.
Foto: Olov Öström

Än en gång viner piskan, eller kanske snarare yxan, i Sverigedemokraterna i Värmland. I två decennier har Runar Filper (SD) styrt Värmlandsavdelningen med järnhand. Detta är oomtvistat. Den senaste personen att känna av det är partiets numera före detta gruppledare i Karlstad, Kjell Örnberg.

Inför hotet om att avsättas av sin kommunfullmäktigegrupp så valde han att förekomma genom att avgå. Örnberg vittnar om den toppstyrda partikulturen där alla måste göra som Filper säger. Filper själv hänvisar till arbetsmiljösituationen i Karlstad som skäl för att peta Örnberg.

Givet att ett av SD:s stora problem är att få fram kompetenta lokala företrädare som inte gör bort sig är det begripligt att han vill styra med fast hand. Men å andra sidan så skapar det en kvävande atmosfär av jasägare där presumtiva företrädare drar sig för att engagera sig. Detta oaktat vad som nu faktiskt har hänt i Karlstad. Men det lär öka svårigheterna både att rekrytera nya aktiva och att samarbeta med andra.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.