Restriktionerna har gått för långt

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Covid-19 är i nuläget långt ifrån så farlig som vi vid pandemins början fruktade. Det gör att smittspridning i sig inte är skäl för hårda restriktioner. Ändå förkunnade statsministern att nya restriktioner skulle införas, skriver John Norell.
Foto: Marko Säävälä / TT
Detta är droppen som får bägaren att rinna över. Vi ser inte längre regeringens restriktioner som legitima och kommer inte att begränsa vår grundlagsskyddade, demokratiska verksamhet för att följa dem, skriver John Norell.

Efter snart två år med samhällsspridning av coronaviruset är det nu en stor andel av befolkningen som haft viruset, och med det en grad av naturligt skydd. Sedan ett år är vaccinet vårt främsta verktyg för att bekämpa pandemin. Vaccinet fungerar och ger ett starkt skydd mot svår sjukdom. Det syns tydligt i statistiken och det budskapet upprepades av statsminister Magdalena Andersson (S) när hon inledde sin presskonferens den 10 januari.

Statsministern förklarade också att över 82 procent av personer över 12 år i dag är fullvaccinerade, en hög andel även om det är önskvärt att ännu fler skyddar sig genom att ta vaccinet. Covid-19 är i nuläget långt ifrån så farlig som vi vid pandemins början fruktade. Det gör att smittspridning i sig inte är skäl för hårda restriktioner. Ändå förkunnade statsministern att nya restriktioner skulle införas – för både vaccinerade och ovaccinerade.

Skälen för att införa restriktionerna är enligt regeringen att minska den höga smittspridningen vi sett, men också för att lätta trycket på vården. Inte främst för att antalet Covid-patienter är överväldigande utan för att andra sjukdomar och skador belastar vården och för att många vårdanställda är sjuka, sa statsministern.

Den vanliga och årliga säsongsinfluensan är numera alltså skäl till att stänga ner samhället enligt den här regeringen. Det är anmärkningsvärt och vittnar om en förskjutning vad gäller skälen varför man vidtar de här restriktionerna. Att möta en underdimensionerad sjukvård med restriktioner och nedstängningar är inte rimligt. Det hade vi aldrig accepterat för två år sedan och får inte bli ett nytt normalläge. Då har vi att vänta oss årliga nedstängningar varje vinter. Av allt att döma kommer Covid-19 vara med oss för överskådlig framtid.

Enligt de nya restriktionerna begränsas antalet deltagare vid privata sammankomster till 20 deltagare. Det är en regel som kraftigt begränsar verksamheten i det studentförbund jag representerar som årligen anordnar hundratals träffar för politiska möten, studiecirklar och talarkvällar runt om svenska universitet och lärosäten. Det är en kraftig begränsning av våra medlemmars möjlighet att utnyttja sin demokratiska rätt att samlas för umgänge, diskussion och debatt. En viktig rättighet värd att försvara.

Effekterna av nedstängningarna för samhälle och ekonomi, liksom människors fri- och rättigheter, måste vägas mot värdet av minskad smittspridning och sjukdom. Det går inte att anse att en sådan proportionalitetsbedömning har gjorts i rimlig grad i dag.

Detta är droppen som får bägaren att rinna över. Vi ser inte längre regeringens restriktioner som legitima och kommer inte att begränsa vår grundlagsskyddade, demokratiska verksamhet för att följa dem. Vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar liksom de idéer om mänskliga fri- och rättigheter att upprätthålla den politiska åsiktsverksamhet vi bedriver. Dörrarna till våra möten kommer förbli öppna för den som önskar komma även om det innebär att gränsen om 20 personer passeras.

John Norell

Förbundsordförande, Fria Moderata Studentförbundet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.