Hoppa till huvudinnehållet

Signalfel i Trafikverkets nationella infrastrukturplan

Publicerad:
Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan innebär inte bara en utebliven absolut nödvändig satsning på dubbelspår mellan Kristinehamn och Kil. Förslaget fastslår också att redan tidigare föreslagna satsningar fortsatt uteblir på obestämd tid framåt, skriver Per-Samuel Nisser, Linda Larsson, Frida Pettersson och Anders Tallgren.
Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan innebär inte bara en utebliven absolut nödvändig satsning på dubbelspår mellan Kristinehamn och Kil. Förslaget fastslår också att redan tidigare föreslagna satsningar fortsatt uteblir på obestämd tid framåt, skriver Per-Samuel Nisser, Linda Larsson, Frida Pettersson och Anders Tallgren. Foto: Christer Wik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att Karlstad och Värmlandsbanan ännu en gång förbises kan därför inte annat än ses som fullkomligt oacceptabelt, skriver Per-Samuel Nisser, Linda Larsson, Frida Pettersson och Anders Tallgren.

Värmlandsbanan är en livsnerv för Värmland i allmänhet och för Karlstad i synnerhet. Den möjliggör för våra invånare att jobba på annan ort men ändå kalla Karlstad för sitt hem. Den möjliggör för nära och kära att resa på ett klimatvänligt och effektivt sätt för att träffas. Den möjliggör för vårt näringsliv att växa och utvecklas genom att kunna utväxla tankar, idéer och göra affärer med Karlstad som bas och det ger våra myndigheter möjlighet att rekrytera kompetens och upprätthålla nödvändiga kontakter med beslutsfattare.

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Det betyder att banan är oerhört känslig för störningar, med en bristande punktlighet som följd. Det märks också på utbudet av resor som begränsas då spåret är fullt. Banan är i sin nuvarande utformning och skick en flaskhals inte bara nationellt utan även internationellt.

En utveckling av Värmlandsbanan är en kritisk komponent i förverkligandet av Oslo-Stockholm 2.55, en satsning som är den enskilt viktigaste tillväxtfaktorn för Karlstad med sitt strategiska läge mitt emellan två av Skandinaviens största städer.

Så skriver du en debattartikel

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan innebär inte bara en utebliven absolut nödvändig satsning på dubbelspår mellan Kristinehamn och Kil. Förslaget fastslår också att redan tidigare föreslagna satsningar fortsatt uteblir på obestämd tid framåt. Detta tillsammans med ett underhåll som inte kommer att räcka för att vidmakthålla ens nuvarande status.

Den sedan tidigare uteblivna godshanteringen är det tydligaste och senaste exemplet men det råder fortsatt stor osäkerhet kring finansiering av pågående uppdrag där slutprodukten riskerar att inte svara upp mot de förväntningar som vi har rätt att kräva.

Vi har tecknat avsiktsförklaringar och avtal i syfte att få till en bättre järnvägsinfrastruktur med omfattande följdinvesteringar i kommunala anläggningar. Vi har redan varit med och medfinansierat statliga åtaganden och täckt upp där det saknats fullständig finansiering i syfte att rädda delar av projekt.

Vi kommer lägga ner närmare en miljard på investeringar i ett nytt resecentrum och andra åtgärder som gynnar kollektivtrafiken i syfte att möta upp de satsningar som Värmlandsbanan så desperat behöver. Att Karlstad och Värmlandsbanan ännu en gång förbises kan därför inte annat än ses som fullkomligt oacceptabelt.

För värmlänningen, Karlstadsbon och vårt näringsliv är satsningar på Värmlandsbanan inte bara önskvärda. De är absolut nödvändiga.

Per-Samuel Nisser (M)

Ordförande, kommunstyrelsen, Karlstads kommun

Linda Larsson (S)

Vice ordförande, kommunstyrelsen, Karlstads kommun

Frida Pettersson (C)

Ordförande, tillväxtutskottet, Karlstads kommun

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, tillväxtutskottet, Karlstads kommun

Artikeltaggar

Anders TallgrenDebattFrida NilssonInfrastrukturJärnvägKarlstadKarlstads kommunKilKristinehamnLinda LarssonOslo-Sthlm 2.55Per-Samuel NisserResecentrumTrafikverketVärmlands län