Hoppa till huvudinnehållet

Regeringen skjuter skogsfrågorna på framtiden

Publicerad:
Moderaterna vill stärka äganderätten för Sveriges skogsägare. Det är helt avgörande för ett hållbart skogsbruk. Det man äger, vårdar man, och det har Sveriges skogsägare länge visat att de kan, skriver John Widegren, Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint.
Moderaterna vill stärka äganderätten för Sveriges skogsägare. Det är helt avgörande för ett hållbart skogsbruk. Det man äger, vårdar man, och det har Sveriges skogsägare länge visat att de kan, skriver John Widegren, Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Resten är löften om utredningar, myndighetsuppdrag och kommande propositioner. Det räcker inte. Så här kan regeringen inte hantera politiska frågor som rör en av Sveriges viktigaste näringar, skriver John Widegren, Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint.

Under hela mandatperioden har regeringen låtit landets skogsägare leva i osäkerhet. Den uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern som till slut presenterades ledde bara till två konkreta förslag. Resultatet är istället mer osäkerhet om den framtida inriktningen för skogspolitiken. Förlorarna är tyvärr skogsägarna.

För att släppa fram en socialdemokratisk statsminister krävde Centerpartiet stärkt äganderätt för skogsägare. Det var också en punkt i januariavtalet. Men efter en stor skogsutredning och långdragna förhandlingar blev det i verkligheten nästan ingenting kvar.

I den proposition som regeringen nu har lagt på riksdagens bord finns bara två skarpa lagförslag. Dessa handlar om att använda statliga Sveaskogs mark som ersättning till skogsägare som inte får bruka sin skog.

Så skriver du en debattartikel

Resten är löften om utredningar, myndighetsuppdrag och kommande propositioner. Det räcker inte. Så här kan regeringen inte hantera politiska frågor som rör en av Sveriges viktigaste näringar, och som är avgörande för Sveriges 300 000 skogsägare.

Ett exempel på en ny utredning – som skjuter viktiga frågor på framtiden – handlar om hur stora ersättningar skogsägare ska få när de hindras från att bruka sin mark och hur ersättningarna ska beskattas. Detta trots att skogsutredningen redan tagit fram förslag på området.

I propositionen anges också att skydd av områden ska bygga på frivillighet. Samtidigt behålls möjligheten att göra avsteg från detta när det finns ”särskilt angelägna allmänna intressen”. Vilka intressen som avses är oklart. Regeringen skriver att man inte tänker ändra i lagen. Dagens osäkra situation för skogsägarna kvarstår därmed.

Inga lösningar läggs heller fram på problemen för de skogsägare som i praktiken fått förbud att bruka sin mark genom nyckelbiotopsinventeringen. Istället föreslår man en storskaliga statlig övervakning av skogen, som riskerar att leda till samma olyckliga situation igen.

Moderaterna vill stärka äganderätten för Sveriges skogsägare. Det är helt avgörande för ett hållbart skogsbruk. Det man äger, vårdar man, och det har Sveriges skogsägare länge visat att de kan. Vi vill att produktionen i skogen ska öka, att formellt skydd ska ske genom frivillighet, och att reglerna kring ersättning snabbt ska tydliggöras.

Sverige har fantastiska möjligheter att dra nytta av skogen i klimatomställningen, inte minst genom att öka produktionen av biobränslen. Men då måste skogsägarna ha bra villkor. Regeringens agerande hotar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen – samtidigt som de misslyckas med att stärka äganderätten för skogsägarna.

Gör om, gör rätt!

John Widegren (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Artikeltaggar

ÄganderättCenterpartietDebattJohn WidegrenJökenKlimatMarléne Lund KopparklintMiljöpartietModeraternaPål JonsonRegeringenSkogSkogsbrukSocialdemokraternaSveaskog