Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Riv upp beslutet om sänkt skolpeng i kommunen

Publicerad:
”Grums kommun ska ej göra nedskärningar i skolan. Riv upp beslutet”, skriver insändarskribenten. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Grums kommun: Liksom det hastiga beslutet att sänka skolpengen i kommunen, lika hastig är denna

protest från en medborgare.

Grums kommun ska EJ göra nedskärningar i skolan. Trygghet börjar bli ett slitet

ord i politiken idag, men det innebär väl att människor med en trygg uppväxt oftast

har gott självförtroende och hög självkänsla.

Om beslutet innebär större klasser och färre pedagoger, vet vi alla att det innebär

minskad trygghet för barnen, där fokus är på den enskilda eleven, och inte minst ökad

belastning för pedagogerna.

Pandemin lär oss att mindre grupper ger mindre smittspridning och skolan kan

fortsätta utan att allt för stora ändringar behöver ske i undervisningen.

Riv upp beslutet!

Grums kommun: Arbeta främjande, för att undvika psykisk ohälsa, drogmissbruk

och kriminalitet. Skapa förutsättningar för att vi medborgare kan leva vårt unika liv.

Gör allt ni kan för att riva upp beslutet. Lev upp till kommunens slogan: Så mycket

mer än du tror.

Anne Lameo

Artikeltaggar

GrumsGrums kommunInsändareSkolpeng