Insändare: Efter den omskrivna salstentamen insjuknade jag i corona

Insändare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Nu är det bara att hoppas på att de som satt i närheten av mig i fem timmar inte har blivit smittade”, skriver insändarskribenten.
Foto: Fredrik Persson
Här kommer en liten uppföljning sedan förra insändaren: Den omskrivna tentamen är nu genomförd i sal, tillsammans med två (!) andra klasser. Några timmar (!) efter tentamen insjuknade jag, overkligt och komiskt nog, med förkylningssymptom.

Efter att ha väntat på svar på coronatest ett antal dagar, visade svaret positivt. Nu är det bara att hoppas på att de som satt i närheten av mig i fem timmar inte har blivit smittade. Hälsoriskerna med att genomföra en salstentamen under rådande omständigheter har aldrig varit tydligare!

Juriststudent, Karlstads universitet

***

SVAR DIREKT: Tentamen har utförts enligt gällande riktlinjer

Vi beklagar att du har insjuknat i covid-19. Karlstads universitets verksamhet följer regeringens smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tentamen har utförts enligt gällande riktlinjer och i samråd med Smittskydd Värmland. Regeringen har varit tydlig med vikten av att i möjligaste mån ha undervisning och examination på campus trots skärpta åtgärder.

Tentamen planeras långt i förväg och kan inte ändras med kort varsel. En salstentamen kan inte heller alltid genomföras på distans.

Vid tentamen vidtar Karlstads universitet följande åtgärder för att minska risken för smittspridning:

•Munskydd finns i tentasalar.

•Handsprit finns tillgänglig.

•Avstånd finns mellan studenter vid tentamen.

•Plexiglas finns uppsatt vid inlämning av tentamen.

•Avståndsmarkeringar för att undvika köer vid insläpp i tentasalen finns.

•Personer med symptom avvisas omedelbart från salen.

Karlstads universitet informerar kontinuerligt om att vara noga med handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom på sjukdom.

Helena Pallin

avdelningschef vid avdelningen för utbildningsstöd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.