Licensjakt på varg är inget man ansöker om

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Våra svenska vargar är fridlysta och rödlistade som akut hotade av utrotning och det borde sannerligen vara bra mycket svårare än så att få skjuta fler, skriver Robin Andersson.
Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix/TT
När man kräver något, som Jägareförbundet gör nu, så är det i en framtoning att det är något man har en självklar rätt till. Men så är det verkligen inte i det här fallet, skriver Robin Andersson.

Jägareförbundet Värmland vill ha utökad jakt på varg i Römskogsreviret. I en skrivelse till länsstyrelsen kräver länsföreningen att totalt sex vargar ska få skjutas i reviret under den pågående jakten.

Römskogsreviret delas med Norge och på den norska sidan har jakten stoppats med inhibition i väntan på nya förhandlingar. De svenska jägarna uttrycker därför oro nu för att den svenska jakten ska sluta innan det eventuellt startar i Norge och allra mest oroar de sig för att det ”bara” blir tre vargar skjutna i Römskog.

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. Naturvårdsverket ansvarig jaktmyndighet i Sverige har delegerat rätten till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Den 30 september 2021 kom så länsstyrelsens i Värmland beslut på licensjakt på varg i Römskogsreviret. Tre stycken får skjutas utan att det påverkar deras gynnsamma bevarandestatus. Det jaktbeslutet grundade sig på det antal vargar som finns i reviret enligt inventering och efter det att beslutet tagits har det knappast blivit fler vargar i reviret. Så förutsättningarna är de samma, och således borde det inte gå att kräva att få skjuta fler vargar.

Om jakten på norska sidan stoppas efter en rättslig process så är det så det är i Norge. Och det borde sannerligen inte kunna påverka det svenska beslutet.

Jägareförbundet vill även få bort skrivningen i det första jaktbeslutet där det tydligt står att varg med sändarhalsband inte får skjutas. De menar att vargarna i Römskogsreviret är kända för att ha en avvikande färgteckning med tydliga halskragar och det kan därför lätt förväxlas med en sändarförsedd varg. Vilket då skulle kunna bidra till att jägare inte skjuter ett djur de har i siktet. Och det vill de ju verkligen inte vara med om, så då skjuter de nog hellre en sändarförsedd varg framför att inte skjuta någon alls.

När man kräver något, som Jägareförbundet gör nu, så är det i en framtoning att det är något man har en självklar rätt till. Men så är det verkligen inte i det här fallet. Våra svenska vargar är fridlysta och rödlistade som akut hotade av utrotning och det borde sannerligen vara bra mycket svårare än så att få skjuta fler.

Robin Andersson

Revolution Rov

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.