Utan äventyr på Skutberget

Ledare
PUBLICERAD:
Lekande barn undanbedes.
Foto: HP Skoglund

Mark- och miljödomstolen underkände i december den strandskyddsdispens som länsstyrelsen gett för den planerade äventyrslekparken på Skutberget, och som sedan överklagats. Bara det visar på hur snedvriden hela strandskyddslagstiftningen är. Men strax innan nyår så bestämde sig Karlstads kommun för att överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen.

Det gör den helt rätt i. Det är rätt absurt att hävda att allmänhetens tillgång till stranden skulle hämmas av en lekpark. Men det verkar som motståndarna vill stoppa all utveckling av Skutberget för att låta området vara som det alltid har varit, även ostörda av lekande barn som kanske annars skulle komma att uppskatta Skutberget.

"Vad blir nästa steg? Att förbjuda picknickbord och bänkar?" undrar stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD). En helt berättigad fråga, för de som kämpade mot en Muminpark verkar nu rikta in sig mot all annan utveckling än den som inte faller dem i smaken. Men Skutberget är inte bara till för dem utan för alla Karlstadsbor. Också barn som vill leka.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.