Insändare: Varför jobbar kommunens tjänstemän inte hemifrån?

Insändare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Hammarö kommun, ska ni inte ta ert ansvar som alla andra kommuner? Ska ni stå helt utan ansvariga om smittan tar sig in hos er”, undrar insändarskribenten.
Foto: Tommy Andersson
Döm av min förvåning när jag idag hade ett ärende till Hammarös kommunhus. De allra flesta jobbar som vanligt på sina kontor.

Tjänstemännen sprang upp och ned i trappan utan varken munskydd eller annat.

Min väninnas man som bor på Djupängen vittnar om samma sak. Personalen säger att allting är som förut och tjänstemännen springer upp och ner på avdelningarna och de ska tydligen inte heller jobba hemma.

Hammarö kommun, ska ni inte ta ert ansvar som alla andra kommuner? Ska ni stå helt utan ansvariga om smittan tar sig in hos er?

Eivor Larsson

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att alla som kan ska arbeta hemifrån

SVAR DIREKT: ”Alla som kan ska arbeta hemifrån”

Vi förstår din fråga men har tydliga riktlinjer för våra anställda och följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer om att alla som kan ska arbeta hemifrån. Däremot så finns flera kommunanställda som av olika anledningar inte kan göra det. För de som måste vara på plats har vi därför vidtagit extra åtgärder i kommunhuset. Bland annat så sitter som regel alla i enskilda kontor. I vårt lunchrum är sittplatserna begränsade och avskilda så att det inte går att sitta nära någon utan att hålla ett tydligt avstånd. Vi har tydliga skyltar om att hålla avstånd vid bland annat kaffeautomater, vid ingångar och i korridorer och vi har rutiner som säger att alla möten ska hållas digitalt.

Respektive chef följer också upp hur många av sina medarbetare som befinner sig i huset för att säkerställa en trygg arbetsplats för de som måste vara på plats. De allra flesta jobbar hemma och är vana vid det.

Angående vårt särskilda boende Djupängen så är det en arbetsplats där många av våra medarbetare har en vårdnära roll och träffar brukare regelbundet vilket gör att de inte kan arbeta hemifrån. I det huset råder krav på munskydd eller visir vid kontakt av brukare i situationer där man befinner sig närmare än två meter. Det innebär att när personalen rör sig i huset och så länge de håller avstånd till varandra så kan de passera utan skyddsutrustning, men när avstånd inte kan hållas ska skyddsutrustning alltid bäras. Enligt vår egna uppföljning så anser vi att det följs och fungerar bra.

Vi har precis som andra kommuner regelbundna stabsmöten där vi följer upp, fattar beslut och vidtar åtgärder utifrån rådande läge och nya råd som kommer, tillsammans med vår medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS). Bland annat så har vi vidtagit flera nya åtgärder denna vecka, så som att tillfälligt stänga kommunhuset för besök. Detta och mer finns att läsa om på vår webbplats hammaro.se. Om du har fler frågor så får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Katarina Nilsson Ajemark

HR-chef i Hammarö kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.