Grön ideologi har försvårat för kärnkraften

Debatt
PUBLICERAD:
Sällan nämns något negativt om vindkraft i den politiska debatten, som bland annat vid uppförande av landbaserade vindkraftverk medför enormt stora ingrepp i mark och natur, skriver Boo Nilsson.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Effektskatten var subventioneringar till andra energislag och är den indirekta orsaken till att det blev olönsam att i framtiden driva svensk kärnkraft, skriver Boo Nilsson.

Vid folkomröstningen om kärnkraft 1980 med tre valalternativ, som ur demokratisk synpunkt borde ha haft fyra, eftersom alla tre alternativen var ett nej-alternativ till kärnkraft, dock med olik avveckling och för de som var för kärnkraft fanns inget alternativ.

Då som nu finns det oenighet. Motstånd till kärnkraft grundar sig till en stor del på Miljöpartiet de gröna, som bildades 1981 och växte fram som en miljö- och fredsrörelse som sedermera blev en proteströrelse mot kärnkraft. Nämnas kan att Centerpartiet också var stor motståndare till kärnkraft och tiden före reaktorn i Barsebäck togs i drift 1975 lovade Sveriges statsminister Thorbjörn Fälldin (C) att den aldrig ska få starta.

Under åren har ”grön” ideologi och politiska reformer med olika strategier införts för att försvåra svensk kärnkraft. En ansökan om tillstånd lämnandets in av Vattenfall 2012 för utbyggnad med en till två reaktorer vid kärnkraftverket i Ringhals, som efter valet 2014 lades till handlingarna utan åtgärd av S/MP-regeringen.

Skatt infördes på termisk effekt (effektskatt) 2014-2018, där skatten betaldes av innehavare av tillstånd att driva kärnkraftsreaktorn. Effektskatten var subventioneringar till andra energislag och är den indirekta orsaken till att det blev olönsam att i framtiden driva svensk kärnkraft.

Kärnkraften har dessutom motarbetats genom höjda avgifter och säkerhetskrav. Gruvnäringen har motarbetats, då förbud har införts för brytning och anrikning av uran. Fungerande kärnkraftsreaktorer har stängts i förtid, för tilltro till väderberoende elproduktion.

Lång beredningstid för slutförvar av använt kärnbränsle har uppstått, till följd av en finsk mastersuppsats, skriven av en ännu inte utexaminerad tandläkarstudent, handled av en vaccinmotståndare. Vad märkligt är att denna uppsats har tillstyrkts av regeringen, som ansåg den var mer trovärdig än 40 års forskning av Svensk kärnbränslehantering (SKB).

Sällan nämns något negativt om vindkraft i den politiska debatten, som bland annat vid uppförande av landbaserade vindkraftverk medför enormt stora ingrepp i mark och natur, som definitivt inte är att ta hänsyn eller ansvar för natur och miljö. Debatten har även varit sparsam om att ett statligt kinesiskt bolag investerat i en del vindkraftsprojekt.

Vad som däremot oftast nämns i miljödebatten är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, ett märkligt påstående som saknar total verklighetsförankring och är tyvärr bara en dröm! Däremot går det att minska utsläppen, men aldrig till noll.

Ofattbart är hur en del folkvalda politiker kan påstå att Sverige är ett av världens rikaste länder när vi inte ens klarar av våra egna samhällsproblem, med bland annat utbredd fattigdom.

Boo Nilsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.