Insändare: Tillrätta med parkeringsproblematiken, eller?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Resultatet av denna historia är att Kribo inte kommit tillrätta med någon problematik, utan skapat nya i form av att en gatas vägren rämnar och fortsatt ökade koldioxidutsläpp. Men vägrenen är ju kommunens och luften statens, så det blir ju någon annans problem”, skriver insändarskribenten.
Foto: Magnus Carlsson
”Med detta hoppas vi komma tillrätta med parkeringsproblematiken som diskuterats under flera år”. Denna avslutande mening skriver Kribo (Kristinehamnsbostäder) i sitt informationsbrev till hyresgästerna på bostadsområdet Strand i Kristinehamn.

Informationen handlar om att från den 1 december 2021 övergår bostadsparkeringarna från analogt system (parkeringskort) till en digital lösning via en app. Visst fungerar den digitala lösningen okej, men vad menar Kribo med att komma tillrätta med problematiken? Problematiken är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för de boende och det har utretts och diskuterats under fem år tid. Enligt hyresgästföreningen fanns till och med pengar avsatta för ut- eller ombyggnad av parkeringsplatserna, för att komma tillrätta med den verkliga parkeringsproblematiken. Men vart tog denna utredning vägen? Vi boende hade en förhoppning om att det skulle beredas platser med möjlighet till laddning av el- och laddhybridbilar. Men som många andra som bor under förvaltning av ett omodernt bostadsbolag, får vi fortsätta köra diesel- och bensinbilar och inte ha möjlighet till att bidra till mindre koldioxidutsläpp.

Den nya lösningen har ju inte skapat fler platser. Det har istället ”skrämt bort” bilarna och dess ägare från Kribos parkeringsplatser. Detta har fått följden att fler parkerar sin bil längs med Orkanvinden (en tvärgående gata utanför en skola), vilket inte är så bra. Orkanvindens vägren håller på att rämna, då bilarna parkerar halvvägs utanför asfalten. Så resultatet av denna historia är att Kribo inte kommit tillrätta med någon problematik, utan skapat nya i form av att en gatas vägren rämnar och fortsatt ökade koldioxidutsläpp. Men vägrenen är ju kommunens och luften statens, så det blir ju någon annans problem.

Funderare

***

SVAR DIREKT: Ett pilotprojekt pågår just nu i innerstan

Vår plan är att kunna erbjuda elbilsladdning i samtliga våra bostadsområden och ett pilotprojekt pågår just nu i innerstan för att hitta ett bra och fungerande system för detta.

För att kunna få till en fungerande infrastruktur för laddning av elbilar är vi tvungna att först få ordning på parkeringsplatserna och se till att de används på avsett sätt.

Vi har uppmärksammat och även fått in klagomål på att det finns bilar som står långtidsuppställda och inte används så tog vi beslutet om att införa avgiftsbelagd parkering.

Vår förhoppning är att dessa bilar ska flyttas och att det ska frigöra platser.

Har du fler frågor kontakta gärna undertecknad.

Peter Bengtsson

Fastighetschef, Kristinehamnsbostäder AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.