Tenta för drygt 80 studenter i samma sal trots corona

Insändare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Sjuka studenter kommer gå iväg och skriva tentamen, för att godkända högskolepoäng är en förutsättning för inkomst”, skriver insändarskribenten.
Foto: TT
Jag, liksom drygt 80 andra personer, studerar just nu termin tre på juristprogrammet vid Karlstads universitet, och ska nästa vecka skriva tentamen i processrätt.

Trots att coronasituationen i Värmland och Sverige just nu ser ut som den gör, och att smittotoppen spås vara i mitten av januari, ska vår tentamen skrivas i sal med drygt 80 andra personer. Lägg där till att majoriteten av oss studenter har spenderat sin jul och nyår hemma, med "nya" kontakter.

Vid det här laget vet vi alla om vad som gäller – stanna hemma om du har förkylningssymptom. Kommer det följas på dagen för tentamen nästa vecka? Troligtvis inte. Den sedvanliga heltidsstudentens inkomst är det prestationsbaserade CSN-bidraget/lånet. För att få detta bidrag/lån måste vi ha ett visst antal godkända högskolepoäng inom en viss tidsperiod. Vad kommer då hända om en student har förkylningssymptom dagen för tentamen nästa vecka och måste stanna hemma? Jo, högskolepoängen kommer inte att registreras som godkända förrän tidigast i mars då en omtentamen kan rapporteras som godkänd, och inkomsten kan komma att utebli. Vad innebär då detta? Sjuka studenter kommer gå iväg och skriva tentamen, för att godkända högskolepoäng är en förutsättning för inkomst.

Den stora frågan är om en av många examinationer som genomförs på det 4,5 år långa juristprogrammet, är värt mer än drygt 80 studenters hälsa?

Juriststudent, Karlstads universitet

***

SVAR DIREKT: Studenters säkerhet och utbildningskvalité i fokus

Karlstads universitet följer utvecklingen av pandemin noga och vi gör vårt yttersta för att fatta kloka beslut med våra studenters säkerhet och utbildningskvalité i fokus. Tentor planeras och genomförs utifrån de senaste rekommendationerna och smittskyddsåtgärderna från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Utöver det har vi ett bra stöd från länets smittskydd som vägleder oss i hur vi bör agera för att undvika smittspridning. Vi uppmanar tydligt studenterna att ta sitt personliga ansvar och följa de nationella allmänna råd som finns för att minska spridningen av covid-19. Har någon förkylningssymptom så ska hen stanna hemma, vilket även gäller den som är vaccinerad. Om examinator bedömer att salstentamen inte kan ersättas av en annan examinationsform, till exempel hemtentamen, får studenten istället göra omtentamen.

Sedan 23 december har olika anpassningar av undervisningen införts, exempelvis ska examinerande moment så som laborationer och seminarium med fler än 50 deltagare föregås av en riskbedömning av säkerhetschefen. I de fall då salstentamen behöver genomföras för att inte äventyra utbildningens kvalitet, vidtar vi följande smittskyddsåtgärder i och omkring tentamenslokalen:

– Munskydd finns i tentasalar

– Handsprit finns tillgänglig

– Avstånd finns mellan studenter vid tentamen. (I dagsläget anger inte Folkhälsomyndigheten något mått.)

– Plexiglas finns uppsatt vid inlämning av tenta

– Avståndsmarkeringar för att undvika köer vid insläpp i tentasalen finns

– Personer med symptom avvisas omedelbart från salen

Utöver det här finns trivselvärdar på plats under tentamensperioden som har i uppgift att dela ut munskydd samt se till att köer och insläpp till tentamen fungerar bra och att ingen trängsel uppstår i de situationerna.

På kau.se finns mer information med anledning av coronapandemin.

Jan Gambring

säkerhetschef Karlstads universitet

Helena Pallin

chef för avdelningen för utbildningsstöd Karlstads universitet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.