Är kommunens ytterområden dödsdömda?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Om Säffle kommun vill följa sina egna visioner borde de göra allt för att det skulle finnas möjlighet att förflytta sig kollektivt i hela kommunen, tycker insändarskribenten.
Foto: Claes Österman
Säffle kommun anser sig vara en kommun som arbetar för en hållbar utveckling vilket de gör i centrum med närområde. Ytterområdena anses av flera vara dömda till döden då ingen hållbar utveckling sker.

Exempelvis har Svanskog företag som expanderar och även kommunala inrättningar som kräver personal men hur skall de komma till sina arbeten när det inte finns kollektivtrafik att tillgå mer än skoltider? Utgår man ifrån vad kommunfullmäktige fastställde inför 2019- 2021 skall alla ha möjlighet till att försörja sig, det kan man inte om man bor i Svanskog och får arbete i Säffle eller tvärtom. Så om kommunen vill följa sina egna visioner borde de göra allt för att det skulle finnas möjlighet att förflytta sig kollektivt i hela kommunen. En kommun bör väl göra vad de kan för att sänka koldioxidutsläppen och inte bidra med ökning genom att deras medborgare tvingas att använda bil för att få bo utanför stadsgränsen?

Turistnäringen är också en del i Svanskog som drabbas då det är svårt att komma ut till detta natur- och sjörika område. Kommunen lyfter ofta vilka fina naturområden som finns och vad mycket kommunen satsar på företagsetablering, frågan är hur skall företag och turistnäring kunna expandera eller få besök av icke bilburna besökare eller anställda med rätt kompetens om det är svårt att nå området?

Säffle kommun vill mycket gällande hållbar utveckling, företagsetablering, turistnäring, livslångt lärande, möjliggöra det goda i livet, brottsförebygga, kontinuerlig utveckling av kollektivtrafiken, vilket låter fantastiskt och som goda mål - tyvärr gäller detta bara centrum med närområden.

Så nu inför sommaren 2022 är det väl dags för kommunen att se till att även kommunens ytterområden blir välbesökta och underlätta för företag att kunna anställa personal med rätt kompetens som inte är boende i området? Det gäller naturligtvis tvärtom också att medborgare skall kunna välja att bo ute på landet trots att de arbetar och har vänner i centrum.

Vi som bor utanför centrumgränserna förväntar oss att detta redan finns med i budgeten då Säffle kommun KAN - VILL - VÅGAR och eftersträvar hållbar utveckling i HELA kommunen.

Företagare och kommunmedborgare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.