Insändare: Ambulansen dröjer längre än statistiken visar

Insändare
PUBLICERAD:
Naturligtvis måste statistik för Likenäs-ambulansen redovisas separat då avstånden är stora, tycker insändarskribenten.
Foto: Fredrik Karlsson
En artikel i NWT redovisade responstid för ambulanser i minuter i Region Värmland. Statistiken hade tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det framkom att i Torsby kommun dröjer det 18,3 minuter för ambulansen att nå den som är i behov av hjälp. För oss som bor i Nordvärmland verkar denna siffra orealistisk. Som bekant åker Likenäs ambulansen till Torsby dagligen för att byta besättning och om det då händer något i övre delen av Värmland så är oftast insatstiden 0,5 - 1,5 timmar. Det finns många exempel på detta.

Att använda statistik på det sätt som redovisats är farligt och kan ingjuta falsk trygghet för befolkningen i norr. Naturligtvis måste statistik för Likenäs-ambulansen redovisas separat då avstånden är stora. Jag har varit i kontakt med verksamhetschefen för ambulansen i Region Värmland, Christer Lagerberg, och han har lovat att ta fram statistik för ambulansen i Likenäs. Jag lämnade in ett medborgarförslag till regionfullmäktige där jag föreslog att man skulle besluta att personalbytet på ambulansen skulle ske i Likenäs i stället för i Torsby. Förslaget avslogs. Jag kan förstå att politiker blir vilseledda när statistiken felaktigt visar att responstiden är acceptabel. Att använda statistik på det sättet är samhällsfarligt.

Joe Bengtsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.