Hoppa till huvudinnehållet

Protester mot höjda sjöfartsavgifter

Publicerad:
Sjöfartsverkets besked om att ytterligare höja avgifterna innebär därför att svenska produkters konkurrenskraft försämras på centrala marknader och slår mot besöksnäringen, skriver Hans Ahlström med flera.
Sjöfartsverkets besked om att ytterligare höja avgifterna innebär därför att svenska produkters konkurrenskraft försämras på centrala marknader och slår mot besöksnäringen, skriver Hans Ahlström med flera. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi vill med detta brev protestera mot de beslutade avgiftshöjningar och förväntar oss att Sjöfartsverkets styrelse omprövar beslutet och ser vilka möjligheter som finns att skjuta på hela eller delar av höjningarna, skriver Hans Ahlström med flera.

Regeringen har i budgeten för 2022 säkerställt en ny ekonomisk verklighet för Sjöfartsverket och från såväl politiskt håll som från industrin har det kommit tydliga signaler om att inte höja farledsavgiften. Vi blev därför minst sagt bekymrade över Sjöfartsverkets besked den 11 november om att genomföra kraftiga avgiftshöjningar för 2022.

Vi vill med detta brev protestera mot de beslutade avgiftshöjningar och förväntar oss att Sjöfartsverkets styrelse omprövar beslutet och ser vilka möjligheter som finns att skjuta på hela eller delar av höjningarna.

En höjning av farledsavgiften i nuläget kommer att vara negativt för näringslivets konkurrenskraft och dessutom särskilt svår för de delar av näringslivet som träffats hårdast av pandemin och dess effekter. Det senare inte minst med hänsyn till de restriktioner som nu i snabb takt införs både i Sverige och utomlands.

Så skriver du en debattartikel

Att Sjöfartsverkets ekonomiska situation är, och länge har varit, hårt ansträngd är bekymmersamt. Pandemin har dessutom slagit såväl mot Sjöfartsverket som mot handel, och besöksnäring med stora effekter på resande- och fraktvolymer. Att undvika en höjning av avgifterna i nuläget är därför särskilt angeläget.

Få länder tar dessutom ut statliga avgifter på det sätt som sker i Sverige. Sjöfartsverkets besked om att ytterligare höja avgifterna innebär därför att svenska produkters konkurrenskraft försämras på centrala marknader och slår mot besöksnäringen. För att underlätta återhämtning efter pandemin krävs snarare avgiftssänkningar. I det sammanhanget kan nämnas att Finland fortsatt halverar sina farledsavgifter.

Uppmaning: Vi kan i nuläget inte acceptera att Sjöfartsverkets avgifter ökar och menar att:

● Sjöfartsverkets styrelse bör ompröva beslutet och avstå från att höja farleds- och lotsavgifterna 1 januari 2022 och se över om hela eller delar av höjningen kan skjutas upp.

● Sjöfartsverket måste vara berett att anpassa sin verksamhet, så som att ytterligare skjuta på vissa åtgärder och intensifiera arbetet med att sänka kostnaderna för den befintliga verksamheten. Inom ramen för det senare bör fokus ligga på att värna leveranserna inom kärnverksamheten.

Hans Ahlström

Vice vd, Rederierna i Finland

Eric Tedesjö

Vice vd, Sveriges Hamnar

Anders Hermansson

Tf vd, Svensk Sjöfart

Berit Blomqvist

Vd, Sveriges Skeppsmäklareförening

Mikael Huss

Sjöbefälsföreningen

Artikeltaggar

BesöksnäringDebattInfrastrukturMikael HussSjöfartsverketSvensk Sjöfart