Insändare: Kommunen försöker mörka bristerna i äldrevården

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
I början av december anmälde insändarskribenterna vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun då de anser att kommunen inte klarar sitt uppdrag.
Foto: "NWT ARKIV"
Svar till ”Bara en vanlig mamma”, NWT 13 december, och till alla andra som skrivit om vården i höst i NWT.

Vi vill berätta att du inte är ensam om att uppleva Rosenbads korttidsboende som långtidsförvaring av äldre och andra i svår livssituation. I ett svar i NWT den 1 september skriver Karlstads kommuns beställarchef Per Söderberg att bra vård och omsorg för våra äldre är kommunens högsta prioritet, det borde även gälla din son. Fredagen den 3:e december anmälde vi vård- och omsorgsnämnden då vi anser att de inte klarar sitt uppdrag. Beslut skall verkställas omedelbart och det är nämnden som har ansvaret för att den enskilde faktiskt får de insatser som beviljats enligt Socialtjänstlagen. Enligt Per Söderbergs svar den 1 september så klarar Karlstads kommun i dag att erbjuda plats till alla som fått beslut om boende.

Detta stämmer inte utan är en stor lögn som Karlstads kommun försöker att mörka. Karlstads kommun klarar inte sitt uppdrag och vi har även framfört till Karlstads kommun att de bör gå ut och offentliggöra detta. Biståndsavdelningen sitter och beviljar något som inte finns. Karlstads kommun har själva tvingats anmäla sig till IVO genom att redovisa icke verkställda beslut var tredje månad, från sommaren 2020 till sommaren 2021 var antalet 15 icke verkställda beslut. Hur många icke verkställda beslut de skickade i oktober till IVO har vi ännu inte fått svar på.

I januari kommer det att skickas ytterligare ett antal ej verkställda beslut till IVO. Eftersom det då inte finns tillräckligt med boenden för bland andra somatiskt sjuka så används Rosenbads korttidsboende till långtidsförvaring av medborgare som inte kan bo hemma av olika skäl. Karlstads kommun kallar medborgarna för kunder. Det saknas mental och fysisk träning. Tror inte att personalen har möjlighet att hinna med att aktivera de som har hamnat där. Man bemannar efter schema, ej efter behov.

För er som inte har fått se detta ställe så kan vi beskriva det som ett sjukhus där du inte får ha dina möbler. Det enda du får ha med dig är kläder och hygienartiklar. Vår anhöriga som snart vistats där i fyra månader mår inget bra av denna opersonliga miljö, vår anhöriga beskriver det som ett fängelse. Något som vi trodde skulle ta ett par, tre veckor har nu blivit till månader. 22 december skickade Karlstads kommuns tillsynschef nämndens så kallade svar på vår anmälan men ”svaret” är endast en sammanfattning av det som vi skrivit i anmälan. De skriver dock att de ständigt arbetar för att anpassa verksamheten och att det just nu pågår ett arbete för att planera för det fortsatta behovet av särskilda boendeplatser både på kort och lång sikt. Dock ingen beskrivning av hur arbetet genomförs och när det beräknas vara klart och varför inte detta arbete påbörjats för länge sedan.

Den demografiska utvecklingen har länge varit känd! Angående lagen att verkställa beslut omgående så beskriver vård- och omsorgsnämnden i sitt svar den som ofta i praktiken svår att uppnå. Känns inte rättssäkert att det finns en lag som kommunen inte kan följa!

Vi beklagar verkligen att det enda kommunen i dagsläget verkar kunna göra angående situationen är att beklaga. Vi tycker att vård- och omsorgsnämnden borde sätta på sig äldredräkten och själva uppleva hur situationen är!

Elisabet Larsson, Birgitta Hjelm-Larsson, Anita Larsson, Rosella Larsson

***

SVAR DIREKT: Vi planerar för fler platser

Det är beklagligt att ni upplever vistelsen på Resurscentrum som opersonlig. Resurscentrum är tänkt som boende på kort sikt, därmed är det möblerat och man förväntas inte som kund ta med egna möbler. I och med att det finns ett lägre antal platser på särskilt boende för somatiskt sjuka har det inneburit att det i vissa fall blivit längre vistelser för vissa av våra kunder, vilket inte är optimalt. Vi arbetar med att planera för fler platser på vårdboende för somatiskt sjuka för att beslut ska kunna verkställas fortare.

Det stämmer att beslut som fattas av socialtjänsten som regel ska verkställas omgående. Det finns en kontrollfunktion hos inspektionen för vård och omsorg (IVO) som innebär att i de fall man inte har verkställt beslutet inom tre månader ska detta redovisas till IVO, som gör en bedömning av om verkställighetstiden är orimlig och om kommunen har gjort det man kan för att verkställa beslutet.

Anledningarna till att ett beslut inte verkställts inom tre månader kan vara flera, en av dessa anledningar kan vara att plats saknas. Av de beslut som redovisats som ej verkställda till IVO i oktober 2021 har endast ett beslut varit på grund av att lämplig plats inte kunnat erbjudas. Samtliga andra har erbjudits platser som bedömts som lämpliga utifrån kundens behov, men tackat nej till erbjuden plats på grund av att man önskar ett specifikt boende och vill vänta på att det finns en ledig plats på just det boendet eller att hen velat vänta med att flytta till särskilt boende av olika anledningar.

Per Söderberg

beställarchef, biståndskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

Jill Mattsson

verksamhetschef, trygghetsboende, vård- och omsorgsförvaltningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.