Insändare: Gammal väg förstörd av skogsbolag

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Under hösten har Moelven skog gjort en stor avverkning i området och totalt ödelagt vägen”, skriver insändarskribenten.
Foto: Privat
Den gamla sättervägen mellan Västra Ämtervik och sätterområdena som ligger cirka 7-8 kilometer sydost om kyrkbyn är mycket gammal, säkert ett par hundra år. Den finns inritad på lantmäteriets karta från 1893. Begreppet hävdad väg, är kanske berättigat i detta fall.

Den har alltid använts som förbindelselänk över skogen för de skogsägare som har utskog i sätterområdet. För det mesta vintertid, numer med jordbrukstraktorer och ATV. På senare tid har den även nyttjats av mountainbikeåkare. Det har även tidigare avverkats i området med utkörning på vägen, då på tjälad mark och med förnuft taget till bärighetsgraden.

Under hösten har Moelven skog gjort en stor avverkning i området och totalt ödelagt vägen.

Cirka 400 meter ser ut som på bilden, vilket gör det omöjligt att under minst två år, kanske längre, köra med jordbrukstraktorer eller dylikt.

Moelven kanske bör syna sin inställning till dylika ingrepp. Varför inte ställa frågan, i det här fallet till skogsägare med utskogen i sätterområdet, om vi använder vägen och kanske inte behöver den inom låt säga två, tre år?

Sedan kan man väl undra om det här är miljömässigt okej?

Göran Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.