Liberalerna behövs i Sveriges riksdag

Publicerad:
I dag skulle vårt samhälle stanna om vi inte hade våra nya svenskar inom vård, skola omsorg och som företagare och arbetstagare, skriver Marianne Åhman. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Landsmötet fastslog att det är i en borgerlig regering som vi bäst kan få igenom våra frihetsreformer som gör att varje individ får rätten att bli sitt bästa jag, skriver Marianne Åhman.

Liberalerna är det enda parti i Sverige som bildats för att verka för liberala idéer. Så står att läsa i Liberalernas partiprogram från landsmötet. Liberalerna är det parti som ska stå upp och försvara människors frihet att forma sitt liv.

Partiet har lagt grunden till dagens öppna och demokratiska samhälle, genom att stå bakom tryck och yttrandefrihetslagen, införande av folkskola, allmän och lika rösträtt, jämställdhetsreformer som pappamånaden samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Landsmötet fastslog att det är i en borgerlig regering som vi bäst kan få igenom våra frihetsreformer som gör att varje individ får rätten att bli sitt bästa jag.

Skolan är det viktigaste för att den enskilde individen ska kunna få ett självständigt liv, ett jobb och en lön att leva på. Liberalerna tar striden för en kunskapsskola där alla elever har möjlighet att lyckas. Viktigaste är att barn i tidiga åldrar får lära sig att läsa, skriva och räkna och detta ska följas upp i årskurs 1 och årskurs 3.

Så skriver du en debattartikel

Barn ska bli sedda redan i förskolan, det måste finnas personal i förskolan som gör det möjligt att se varje individ och dess behov. Vissa elever behöver mera tid i skolan för att lyckas och då ska möjlighet till extra lektioner efter skoldagens slut finnas. Skollagen ska ändras så att skolan inte får kräva diagnos för att sätta in särskilt stöd för en enskild individ.

Ett annat viktigt område för Liberalernas är ”Det glömda Sverige”. I Sverige 2021 finns människor som lever i ett utanförskap. Ofta är det grupper som själv inte orkar höja sin röst i samhällsdebatten. Människor med psykisk ohälsa, missbrukare och deras anhöriga och personer med olika sorters funktionsnedsättning och deras anhöriga. Bland dessa finns många som hamnat utanför arbetsmarknaden och därigenom förlorat grunden till ett självständigt liv.

Det kan också röra nyanlända som saknar språkkunskap i svenska språket, jobb, kunskaper om det nya landet och frihet från diskriminering, grundförutsättningar för att komma in i samhället. Många nyanlända har kommit in i vårt samhälle i dag och fått jobb. I dag skulle vårt samhälle stanna om vi inte hade våra nya svenskar inom vård, skola omsorg och som företagare och arbetstagare. Liberalerna antog ett program som vi kallar ”Förortslyftet” med ett flertal goda reformer för att kunna skapa ett Sverige där alla behövs och kan bidra.

Liberalerna ska öka friheten för dem som har den mest begränsade friheten. LSS -lagen har öppnat dörrar för gruppen personer med funktionshinder. Nu ser vi att insatser i lagen begränsas och Försäkringskassans tolkningar av lagen minimerar den enskildes insatser. Liberalerna är garanten för att inte nya institutioner byggs, flera dörrar ska öppnas som skapar delaktighet i samhället för gruppen.

Frihet innebär också att människor ska kunna ”Bo och leva i hela vårt land”. Ett bygdeprogram antogs med det namnet. Där ingår att skapa god infrastruktur i hela landet, vilket bland annat innebär upprustade vägar och järnväg.

Vi har i Värmland nu hört Trafikverkets förslag om att dra in finansieringen till planerat dubbelspår Kil-Kristinehamn i förslaget till nationell infrastrukturplan som nyligen presenterades. Det är bevis på hur landsbygden kommer sist i prioriteringsordningen. Vi behöver flera servicekontor och en grundläggande post- och betalservice i hela landet för privatpersoner och företagare.

Liberalerna behövs i riksdagen. Vi är det parti som alltid försvarar den enskilde individens frihet!

Marianne Åhman

Liberalerna Sunne

Artikeltaggar

DebattFörskolorFunktionshinderGrundskolanGymnasieskolanInfrastrukturJärnvägLandsbygdLiberalernaLiberalismLSSMarianne ÅhmanRösträttSkolpolitikSunne kommunTrafikverketUtsatta områdenVägar

Läs vidare