Insändare: Onödigt dyrt skolbygge på Stockfallet

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att Karlstads kommun borde ha gjort som boende på Stockfallet föreslog inför bygget av den nya skolan.
Foto: Lisa Olaison
En fråga till Karlstads kommun om nya skolor: En grupp på Stockfallet föreslog för cirka ett år sedan att den nya skolan skulle ligga några 100 meter norrut i stället. Vi visade på en rad fördelar med detta, inte minst kostnadsmässigt.

Vi fick givetvis avslag och för drygt två månader började det pålas och sprängas varje dag så att husen skakar i närheten. Detta arbete skulle ha varit slutfört nu, men som alla här på Stockfallet sett ligger bergsmassiv fortfarande kvar. Vecka sju är nytt datum för avslut. Det vi hade föreslagit; ingen sprängning men pålning, mycket bättre för infrastrukturen, bättre för skolpersonal och elever med mera. Hur mycket mer kommer detta kosta skattebetalarna i Karlstad?

LW49

***

SVAR DIREKT: Stockfallets skola håller budgeten

Insändaren ifrågasätter placeringen och kostnaderna för bygget av den nya skolan på Stockfallet. När en skola ska planeras och byggas finns det mycket att ta hänsyn till. Exempelvis behöver lokaliseringen vara rätt för verksamheten, naturvärden för både växt- och djurliv ska utredas, det finns översvämningsfrågor att reda i, utvändiga nivåskillnader att ta hänsyn till, markens beskaffenhet utreds, det ska finnas busstrafik, en säker skolväg och stadsplaneringen behöver vara genomtänkt. Vi anser att vi har hittat en placering som fungerar bra för området och kunnat lösa alla dessa frågor på ett bra sätt.

Trots alla utredningar, som görs i planeringen och ofta pågår flera år, blir sällan ett bygge helt utan överraskningar. I bygget av nya Stockfallets skola var kommunen förberedda på att markarbetena skulle kunna bli mer omfattande. Markfrågan är ofta den största osäkerhetsfaktorn i en nyproduktion oavsett vart man bygger. Det kan handla om mer sprängning, längre pållängder eller mer fyll än beräknat. Bygget av Stockfallets skola är inget undantag. Här krävs mer sprängning än beräknat men totalkostnaden kommer hålla sig inom den tilldelade budgeten.

Karlstads kommun är stolt över att hösten 2023 kunna erbjuda barn i området och anställd personal en ny fin skola med ändamålsenliga lokaler som ett lyft för hela området. Dessutom en utemiljö som blir en tillgång för alla att använda på kvällar och helger när skolverksamheten inte är igång.

Pernilla Kortzon

enhetschef fastighetsprojekt Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.