Hoppa till huvudinnehållet

Det krävs fossilfri el för klimatomställningen

Publicerad:
En framtida elbrist äventyrar inte bara företagens konkurrenskraft utan även deras möjlighet att anställa, växa och bidra till vårt välstånd, skriver Anna Hedberg. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I Värmland uppger nästan sju av tio tillfrågade företag till Svenskt Näringsliv att de har ganska litet eller inget förtroende alls för att den nuvarande energipolitiken kommer att kunna bemöta den framtida efterfrågan på el, skriver Anna Hedberg.

Det svenska näringslivet är redan i dag den svenska klimatpolitikens effektivaste del och gör stor skillnad. Svenska företags konkurrenskraft, vårt välstånd och klimatomställningen hänger på att vi kan utveckla och värna vårt fossilfria elsystem. Därför är det oroande att den svenska energipolitiken i nuläget inte klarar av att möta företagens behov av en långsiktig stabil elförsörjning i takt med att behovet växer.

I Värmland uppger nästan sju av tio tillfrågade företag till Svenskt Näringsliv att de har ganska litet eller inget förtroende alls för att den nuvarande energipolitiken kommer att kunna bemöta den framtida efterfrågan på el. Mer än hälften av företagen känner sig också tveksamma till om den extra elkraft som de skulle behöva för kommande investeringar kommer att kunna levereras. På frågan om vad konsekvenserna skulle bli om investeringar uteblir på grund av elbrist uppger sju av tio företag att deras konkurrenskraft kommer att försämras.

Så skriver du en debattartikel

Dagens läge i elförsörjningen leder kortsiktigt till ökade kostnader för både företag och privatpersoner och långsiktigt till att försinka klimatomställningen. En framtida elbrist äventyrar inte bara företagens konkurrenskraft utan även deras möjlighet att anställa, växa och bidra till vårt välstånd. Det är därmed också ett hot mot regeringens högt satta klimatambitioner.

Svenskt Näringsliv anser att följande åtgärder är centrala för att vända utvecklingen:

● Halverade handläggningstider för tillståndsprocesser

● Säkra så att existerande planerbar elproduktion i Sverige kan fortsätta och se till att skapa förutsättningar för utbyggnad

● Sätt ett mål för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet

● Ändra målet för elsystemet till att bli 100 procent fossilfritt

Svenska företag skapar redan i dag en betydande klimatnytta långt bortom Sveriges gränser. Genom att tränga undan smutsigare produktion utomlands sänkte svensk export de globala utsläppen med 26 miljoner ton 2018. Det motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp. Ett gott näringsklimat är en nyckelfråga för att Sverige ska göra sitt för att klara de globala klimatutmaningarna.

Kunnandet, viljan och resurserna finns för att svenska företag även framöver ska vara ledande i klimatomställningen. Även om näringslivet redan i dag är effektivt är potentialen mångfalt större. Men en förutsättning för det är stabila fossilfria elpriser och att den förda energipolitiken faktiskt också kommer att kunna bemöta företagens framtida efterfrågan på el.

Anna Hedberg

Regionchef, Svenskt Näringsliv

Artikeltaggar

Anna HedbergDebattElElpriserFöretagandeKlimatSvenskt NäringslivVärmlands län