Replik: Ett närvarande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap

Publicerad:
Vårt initiativ ”låt alla vårdcentraler blomma”, bifölls och handlade bland annat om ett förändrat ledarskap och ökade möjligheter för medarbetarna att påverka sin arbetssituation, skriver Marianne Utterdahl med flera. Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi ska ha en tillgänglig vård med bästa kvalitet och fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, skriver Marianne Utterdahl med flera.

Svar till Marina Tuutma (NWT 8/12).

Det är tråkigt att Marina Tuutma reagerar negativt på att politiken hävdar att den omställning och det förbättringsarbete som behövs måste göras tillsammans, och huruvida vi lyssnat eller ej. Vi har lyssnat, sett, hört och förstått, agerat och agerar.

Vi är dock självkritiska över att det dröjt att få med oss alla delar i organisationen i den nödvändiga omställning som krävs. Därför har vi jobbat intensivt med att få en bättre styrning av hela den komplexa organisationen. Vår målsättning är dock tydlig och klar. Vi ska ha en tillgänglig vård med bästa kvalitet och fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner.

Därför jobbar hälso- och sjukvårdsledningen nu för ett närvarande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Från politiken har vi varit mycket tydliga med att vi förväntar oss förbättrat samarbete med arbetstagarorganisationerna.

Så skriver du en debattartikel

Marina Tuutma menar att inga pengar är satsade på rekrytering av distriktsläkare. Det stämmer inte. Hälso- och sjukvården i Region Värmland har för året drygt sju miljarder till sitt förfogande. Enbart bemanningen för hälso- och sjukvården har ökat med 1,3 miljarder kronor sedan 2015.

Det är sant att budgeten är snäv jämfört med nuvarande och prognostiserade kostnader. Det är också dyrare att anlita hyrläkare, ha en undermålig arbetsmiljö, dålig tillgänglighet och att ständigt rekrytera än att se till att vi får medarbetare att välja oss som arbetsgivare, därmed finns pengarna. Men mer behöver göras. Dessutom har vi fler utbildningsläkare än någonsin.

Vi i Värmlandssamverkan (Moderaterna, Centern, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) har infört möjligheten att införa listningstak på vårdcentralerna. Det möjliggör att ledningen ska kunna leda och fördela arbetet på vårdcentralen på ett hållbart sätt.

Eftersom vi samtidigt värnar om att alla patienter ska få tillgång till vård efter behov krävs, och pågår en intensiv planering för detta. Vårt initiativ ”låt alla vårdcentraler blomma”, bifölls och handlade bland annat om ett förändrat ledarskap och ökade möjligheter för medarbetarna att påverka sin arbetssituation.

Vi ser också att vissa vårdcentraler utvecklas positivt, och har betydligt bättre bemanning. De präglas av ett högt engagemang, bättre tillgänglighet och stor delaktighet. Det vill vi främja hos alla vårdcentraler.

För Värmlandssamverkan

Marianne Utterdahl (SiV)

Eva Julin Dombrowe (L)

Fredrik Larsson (M)

Ola Persson (C)

Elisabeth Kihlström (KD)

Jesper Johansson (MP)

Artikeltaggar

CenterpartietDebattElisabeth KihlströmEva Julin DombroweFredrik LarssonJesper JohanssonKristdemokraternaLäkareLiberalernaMarianne UtterdahlMarina TuutmaMiljöpartietModeraternaOla PerssonRegion VärmlandSjukvårdSjukvårdspartiet i VärmlandVårdcentralerVärmlandssamverkan

Läs vidare