Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Bättre kunskap integrerar och inkluderar funktionsnedsättning i biståndet

Publicerad:
För Sidas insatser 2020 hade 0,34 procent funktionsnedsättning som huvudsyfte och 22 procent som delsyfte. Vi utformar samtliga våra biståndsinsatser utifrån ett icke-diskriminerande perspektiv, skriver Birgitta Weibahr.
För Sidas insatser 2020 hade 0,34 procent funktionsnedsättning som huvudsyfte och 22 procent som delsyfte. Vi utformar samtliga våra biståndsinsatser utifrån ett icke-diskriminerande perspektiv, skriver Birgitta Weibahr. Foto: Fredrik Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi håller även med om att Sida kan bli bättre på att rikta biståndet direkt till personer med funktionsnedsättning och tydligare integrera och inkludera dem i utvecklingssamarbetet, skriver Birgitta Weibahr.

Svar till Jesper Hansén (NWT 3/12).

Den 3 december skriver funktionsrättsorganisationen My Right om biståndsmyndigheten Sidas arbete för personer med funktionsnedsättning. Sida anser precis som My Right att personer med funktionsnedsättning är en central grupp rättighetsbärare. Vi håller även med om att Sida kan bli bättre på att rikta biståndet direkt till personer med funktionsnedsättning och tydligare integrera och inkludera dem i utvecklingssamarbetet. Det gäller till exempel inom utbildning, sysselsättning och hälsa, men även inom det humanitära biståndet för att lindra akut nöd.

My Right tar upp att utvärderingar har lyft fram att Sidas personal behöver öka sin kunskap om personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning ingår redan i våra utbildningar om fattigdomsanalys och rättighetsperspektiv.

My Right skriver att 0,5 procent av Sidas biståndsinsatser hade personer med funktionsnedsättning som primär målgrupp, samtidigt som 20 procent av världens fattigaste lever med någon form av funktionsnedsättning. För Sidas insatser 2020 hade 0,34 procent funktionsnedsättning som huvudsyfte och 22 procent som delsyfte. Vi utformar samtliga våra biståndsinsatser utifrån ett icke-diskriminerande perspektiv.

Så skriver du en debattartikel

Trots förbättringspotential gör Sida en hel del:

● Ökat stöd till globala initiativ, som International Disability Alliance och FN:s partnerskap för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som fokuserar på våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor samt personer med psykosociala, intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar – grupper som tillhör de allra mest marginaliserade.

● Stöd till Unicef med skydd av barn med funktionsnedsättning, till exempel för att undvika att de placeras på en institution och för att förbättra alternativa barnomsorgsformer, i Europa och Asien. Arbetet omfattar också föräldrastöd, ökad tillgång till stöd för psykisk hälsa, kampanjer för social integration och kontantöverföringar.

● Samarbete med Svenska Afghanistankommittén som stödjer organisationer för personer med funktionsnedsättning och jobbar mot stigma och för mer stöd till lokalsamhälle och föräldrar.

Några resultat:

● I Tanzania har svenska stödet bidragit till att regeringen har tagit fram en inkluderande utbildningsstrategi och att lärare vidareutbildas i att inkludera elever med funktionsnedsättning.

● I Kambodja har Sida bidragit till att barn med funktionsnedsättning får tillgång till utbildning.

● Under 2020 nåddes 52 000 barn med funktionsnedsättning av Unicefs arbete för stärkt mental hälsa och psykosocialt stöd i 55 länder.

Nästa år lanserar vi en uppdaterad verktygslåda för att tillämpa rättighetsperspektivet i utvecklingssamarbetet. Vi vill att den ska öka kunskapen hos Sidas personal och samarbetsorganisationer och bidra till att personer med funktionsnedsättning i högre omfattning integreras och inkluderas i utvecklingssamarbetet.

Birgitta Weibahr

Verksföreträdare demokrati och mänskliga rättigheter, Sida

Artikeltaggar

BiståndDebattFNFunktionshinderKambodjaSidaSvenska AfghanistankommitténTanzaniaUnicef