Hoppa till huvudinnehållet

Avloppen är för gamla för de nya skyfallen

Publicerad:
I Blomskog i Värmland föll till exempel 86 millimeter regn på ett dygn i somras, skriver Hampe Mobärg, Caroline Harrå och Joacim Nordh.
I Blomskog i Värmland föll till exempel 86 millimeter regn på ett dygn i somras, skriver Hampe Mobärg, Caroline Harrå och Joacim Nordh. Foto: Arkivbild

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tillfälliga statliga medel kommer dock inte ge oss nya vatten- och avloppsnät. För att klara det behövs en systemförändring, skriver Hampe Mobärg, Caroline Harrå och Joacim Nordh.

Extremväder som skyfall och torka är det nya normala. Men ”återkommande” oförutsedda händelser går egentligen inte att försäkra. Debatten går hög om klimatanpassning och ansvar. Norra Vänerområdet pekas ut som riskzon av MSB. Regeringen svarar med symbolåtgärder, men kommunerna bär huvudansvaret.

Tillfälliga statliga medel kommer dock inte ge oss nya vatten- och avloppsnät. För att klara det behövs en systemförändring, menar vi som i årtionden sett ökande antal händelser som fått stora konsekvenser.

I Blomskog i Värmland föll till exempel 86 millimeter regn på ett dygn i somras. Liknande har skett över hela landet. Försäkringsbolagen räknar till 15 000 skadeanmälningar i Sverige enbart som följd av sommarens skyfall. Avloppen klarar inte att få bort vattenmängderna. Försäkringsbolagen börjar nu argumentera för att skyfallen inte längre är oförutsedda.

Så skriver du en debattartikel

Regeringens svar i debatten är att föreslå 500 miljoner kronor för att stötta kommuners förebyggande arbete. En halv miljard ska jämföras med att enbart Göteborg räknar med att skyfallsanpassning kostar 20 miljarder kronor. Skydd mot höjd havsnivå kostar 10 miljarder till.

Väderförändringar i kombination med upp till hundra år gamla VA-system med försummat underhåll ställer situationen på sin spets. Vi ser att skadorna blir fler och dyrare varje år. Husägare förstår logiken. Det är billigare att byta takpannor i tid än att lägga om hela taket och reparera svåra vattenskador.

I dag ligger stort ansvar för vatten och avlopp hos kommunerna. Men styret i många kommuner tycks sakna incitament, kompetens och finansiellt utrymme att agera långsiktigt.

Vi menar att en systemändring behövs. Som underleverantörer och entreprenörer i VA-sektorn har vi över åren samlat konkreta förslag:

1. Inför leveransgaranti för vatten och avlopp med ersättning till kunderna/hushållen. Det ger kommunerna incitament att minska antalet olyckor. Liknande har införts på elmarknaden.

2. Ge kommunerna bättre finansiella verktyg och se över VA-taxan. Att vatten och avlopp blir dyrare och dyrare för de som bor i fattiga kommuner är inte hållbart.

3. Ge kommunerna incitament och uppdrag att samarbeta i VA-regioner för att dela kostnader och kompetens.

4. Utse ett departement och en myndighet som övergripande ansvariga för VA-frågor. Idag delas ansvaret av flera departement och ett tiotal myndigheter.

Kommunerna behöver få förutsättningar att bygga VA-system utifrån sedan länge kända fakta om klimatet och det eftersatta underhållet. Att räkna med att försäkringskollektiv och staten kliver in löser inte problemen.

Hampe Mobärg

Maskinentreprenörerna

Caroline Harrå

VVS Fabrikanterna

Joacim Nordh

Rörgrossisterna

Artikeltaggar

BlomskogDebattKommunerMaskinentreprenörernaMSBNederbördÖversvämningarRegeringenVAVänernVatten