Ingen plats för Värmland hos Trafikverket

Ledare
PUBLICERAD:
Inga nya dubbelspår till Värmland.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Besvikelsen var stor efter beskedet i förra veckan om att Värmland fått en så liten plats i Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan.

Det hjälpte inte att Trafikverket region väst ville se flera satsningar på både väg och järnväg i Värmland. När myndigheten centralt skulle säga sitt så vägde Värmland uppenbarligen lätt. Som vanligt, frestas man nästan att tillägga.

Värmlandsbanan, särskilt mellan Kil och Kristinehamn, är landets mest trafikerade enkelspår, och det har länge funnits önskemål om att det byggs dubbelspår på sträckan. Nu är det en rejäl flaskhals när alltför många skall samsas på samma spår under begränsad tid – godståg och persontåg, såväl fjärrtåg som lokal- och regionaltrafik, har helt enkelt svårt att få plats.

Därför tändes hoppet när Trafikverkets västra region nyligen gick ut och ville satsa på dubbelspår, till en beräknad kostnad av runt 4 miljarder kronor. Bara för att slockna lika snabbt i den nationella planen för 2022-33.

Regionrådet Stina Höök (M), som också är ordförande för den regionala utvecklingsnämnden, konstaterar lite syrligt att när regeringen vill satsa på nya höghastighetsspår blir det inga pengar över till Värmland. Dessvärre är vi i gott sällskap. Det är flera andra regioner i Sverige som får styrka på foten när regeringen tänker slösa bort mångmiljardbelopp på en föga efterfrågad höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre storstäder.

Även andra nödvändiga järnvägssatsningar i Värmland blir inte av, som spårbytet på Fryksdalsbanan.

Som plåster på såren påpekas att det Trafikverket tillsammans med sin norska motsvarighet Jernbanedirektoratet skall utreda en utbyggnad av Olso-Karlstad-Stockholm. Det visste vi dock sedan tidigare, men hur långt in i framtiden ligger det?

Trafikverket vill heller inte se någon utbyggnad av den farliga E18-sträckan mellan Årjäng och Töcksfors. Något som deras västra region också hade föreslagit, till en kostnad av 1,3 miljarder. Bara några dagar efter att Trafikverket presenterat sin nationella plan så skedde en svår olycka på E18 öster om Töcksfors. Tydligare och smärtsammare exempel kan det knappast bli över varför det är en angelägen och nödvändig satsning.

Vägsträckan är mellan 50-60 år gammal och inte mycket har gjorts sedan dess. Den är trång och utan vare sig mitträcken eller vägrenar och kan vara fullständigt livsfarlig vid möten och omkörningar, speciellt där det finns sidovajerräcken. Eftersom vägen går mot norska gränsen är det också mycket tung trafik där.

Länge var det på den norska sidan det var problem med undermålig vägstandard, men på senare tid har norrmännen investerat mycket på att bygga ut och förbättra. Då får vi på den svenska sidan inte vara sämre.

Nu skall den nationella infrastrukturplanen ut på remiss till den siste februari och regeringen väntas fatta beslut före sommaren. Det vill till att vi från Värmland trycker på för att få de förändringar vi vill ha, och där är i alla fall enigheten stor över partigränserna. Om nu det hjälper.

Vi får nog ställa in oss på fortsatt besvikelse och försöka ta initiativet själva, till exempel genom att bygga järnväg och väg med offentlig-privat samverkan, där privata bolag går in och finansierar, bygger och driver sträckorna. Annars kan vi få vänta alldeles för länge.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.