Vill visa handlingskraft

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Nygamla restriktioner från nygammal regering. Från vänster socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg, statsminister Magdalena Andersson samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
I ett försök att visa initiativ och handlingskraft tar nu regeringen till ytterligare pandemirestriktioner, trots att landet är långt ifrån det läge vi hade för till exempel ett år sedan. Åtgärderna synes oproportionella givet vaccinationsgraden och sjukdomsläget.

Nu har vi än en gång fått uppleva en känsla av déjà vu. Under en pressträff i tisdags rullades en del nygamla restriktioner i gång igen. Förutom de redan införda covidpassen så rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken, visst hemarbete och att hålla avstånd. Restauranger och uteställen, som lidit svårt under pandemin, fick mindre än ett dygn på sig att se till att det skall blir glesare.

Det är faktiskt anmärkningsvärt, givet att Sveriges läge i dag är förhållandevis gott. Vi är just nu bland Europas minst coronadrabbade länder sett till dödsfall, inlagda på intensivvård och i antalet smittade. Det kan förvisso komma senare, men i så fall borde vi redan nu ha sett tecken på det.

Vi har också en mycket god vaccinationstäckning, och är i full gång med att ge en tredje dos. Det är svårt att se hur vi kan få upp den så värst mycket mer. Vissa kommer helt enkelt inte att vilja ta något vaccin, ett fenomen som är särskilt utbrett i våra utanförskapsområden. När det gäller barn och unga ser prognosen bättre ut, men likväl måste vi lära oss att hantera detta utan en massa reflexmässiga nedstängningar.

Hotellentreprenören Patrik Ekman skräder inte orden mot regeringen i NWT efter att ha fått 700 avbokade julbord sedan regeringen i förra veckan flaggade för att det kan komma nya men ospecificerade restriktioner (som det sedan alltså blev). Några tydliga besked var det inte och att få mindre än 24 timmar på sig att undvika trängsel (vad nu det betyder mer konkret) gav mer frågor än svar.

Det är inte svårt att sympatisera med Ekman. Åtgärderna verkar mer tillkomma i ett försök att visa handlingskraft, snarare än en konsekvens av det faktiska läget. Vilka gränser har regeringen inför sina bedömningar? Så länge inte för många blir allvarligt sjuka och överbelastar vården borde kraftiga restriktioner inte vara motiverade. Smittspridningen i sig är ett dåligt mått om få visar symptom, och de som blir sjuka blir det väldigt lindrigt. Några sådana besked ger varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten. Men det är vårdsiffrorna som är de relevanta. Det här är långt ifrån hur det var förra vintern.

Det är som man ingenting lärt sig av de gångna två åren utan kör fortfarande på känn och drämmer till med olika åtgärder då och då för att det känns bra, utan att reflektera över vad det betyder för samhället och befolkningen. Var finns öppenheten över varför man gör det man gör? Oppositionen har här heller inte varit något föredöme då den snarare har drivit på regeringen att införa mer inskränkningar och kontroller.

Givet att man redan skissat på utökade steg ligger det nära till hands att dessa också kommer att genomdrivas bara för att man kan. Det är det man har den snart kanske inte så tillfälliga pandemilagen till. Det borde få alla varningsklockor att klämta.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.