Hoppa till huvudinnehållet

Resecentrum utvecklar Karlstad

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Socialdemokraterna vill inte tillåta biltrafik på Hamngatan förbi resecentrum, något som faktiskt är anmärkningsvärt oavsett hur mycket av ett oppositionsparti de än är, skriver företrädare för det blågröna styret.
Socialdemokraterna vill inte tillåta biltrafik på Hamngatan förbi resecentrum, något som faktiskt är anmärkningsvärt oavsett hur mycket av ett oppositionsparti de än är, skriver företrädare för det blågröna styret. Foto: Arkivbild

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tanken med Karlstads resecentrum är att samla alla trafikslag på ett ställe och att göra det enklare och smidigare att resa och byta mellan exempelvis tåg och buss, skriver företrädare för det blågröna styret.

Det pratas och skrivs mycket om resecentrum och det är fullt förståeligt att ett så stort ingrepp i stadskärnan väcker många funderingar både bland boende, näringsidkare och folk som passerar Karlstads centrum. Vad ska allt detta bli, och varför är det nödvändigt?

Tanken med Karlstads resecentrum är att samla alla trafikslag på ett ställe och att göra det enklare och smidigare att resa och byta mellan exempelvis tåg och buss. I dag är trafiken utspridd och det finns, oaktat detta, spårarbeten som måste göras.

Resecentrum kommer när det är klart att knyta samman Viken med centrum så att tågspåret inte blir en barriär mellan stadsdelarna som det är idag. I samband med byggnationen kommer det också göras helt nödvändiga arbeten på Hamngatan, så att de översvämningsproblem som näringsidkare där har blir åtgärdade.

Så skriver du en debattartikel

Snabbt och smidigt är ledorden för resecentrum. När Värmlandstrafiks bussar stannar i resecentrum ska det vara organiserat på ett sätt som gör att så lite som möjligt av trafiken på Hamngatan stannar upp. Vi vill se smidig upphämtning av nya passagerare och att bussen sedan rullar vidare.

Tillgängligheten till centrum, oavsett hur man tar sig dit, ska fortsatt vara god. Vi i det blågröna styret tycker att biltrafik ska finnas kvar på Hamngatan, förbi resecentrum. Det är viktigt för varuleveranser och handeln i centrum, och vi ser det som nödvändigt med en öst-västlig passage för bilarna i centrum i en alltmer växande kommun.

Socialdemokraterna vill inte tillåta biltrafik på Hamngatan förbi resecentrum, något som faktiskt är anmärkningsvärt oavsett hur mycket av ett oppositionsparti de än är. Det kommer slå hårt mot centrum när tillgängligheten försämras. Pandemin har varit tuff mot centrumhandeln och nu levererar Socialdemokraterna nästa nådastöt på ett fat av detaljstyrning.

Vad gäller trafikljus och övergångsställen så pågår arbete med att se över hur signalregleringen ska se ut framöver. Det ska bli en trafiksäkrare lösning för alla trafikslag och skapas en god framkomlighet för alla som rör sig i området, vare sig detta sker i motorfordon eller till fots.

Byggandet av resecentrum kommer inte ske obemärkt, så är det naturligtvis. Det är ett massivt byggprojekt och redan idag är de boende i till exempel Viken utsatta för påfrestningar med ständiga omläggningar av vägbanan, bland annat. Vi beklagar olägenheterna och hoppas på förståelse och tålamod i förtröstan om att när resecentrum och vägarna väl är färdigbyggda så kommer det att bli ett lyft för Karlstad.

För det blågröna styret

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Artikeltaggar

Alexander TorinCenterpartietDebattErik NilssonFrida NilssonHamngatanKarlstads kommunKollektivtrafikKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartietModeraternaMonika BubholzNiklas WikströmResecentrumSocialdemokraternaStadsbyggnadTågtrafikVärmlandstrafik