Låt inte EU-kamp mot cancer spåra ut i moralism

Debatt
PUBLICERAD:
Det svenska exemplet där snus och nikotinportioner i väldigt hög grad tryckt undan rökning, så kallad skadereduceringspolitik – med stora hälsovinster som följd, skulle med en sådan inriktning aldrig kunna bli verklighet i Europa, skriver Sara Skyttedal.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Utan eftertanke riskerar EU:s politik inom området mest bli moraliserande pekpinnar mot människors levnadsmönster, skriver Sara Skyttedal.

Cancer är en utbredd folksjukdom, och att EU nu säger sig prioritera kampen mot cancer är därför att välkomna. Den politiska debatten i Bryssel har dock snabbt flyttats från att fokusera på forskning och utbyte av information och metoder, till att fokusera på reglering av vad människor konsumerar.

Utan eftertanke riskerar EU:s politik inom området mest bli moraliserande pekpinnar mot människors levnadsmönster. Det visar inte minst den pågående debatten i Europaparlamentets tillfälliga utskott som arbetar med cancerbekämpning, BECA.

Det är en känd logik inom politiken att politiker, oavsett politisk färg, lätt blir fartblinda i förhållande till en given fråga som de arbetar med eller känner starkt för, och tappar perspektiven och helhetsbilden.

EU-kommissionen har exempelvis, som en del i sin kamp mot cancern, satt ut målet om 5 procent i tobaksbruk inom EU till 2040. Att jämföra med dagens snitt på cirka 27 procent. Det är lätt att i sammanhanget tappa bort vad sådana målsättningar skapar för praktiska följder. Långtgående förslag såsom smakförbud på alla tobaks- och nikotinprodukter, neutrala förpackningar eller kraftigt höjda skatter. Det svenska exemplet där snus och nikotinportioner i väldigt hög grad tryckt undan rökning, så kallad skadereduceringspolitik – med stora hälsovinster som följd, skulle med en sådan inriktning aldrig kunna bli verklighet i Europa.

Utifrån samma logik förs i BECA en diskussion om andra frågor. Exempelvis kring huruvida det finns något icke skadligt alkoholbruk och om ett nytt system för ”nyttighetsmärkning” på alla matvaror. Förslag som på ytan kan låta oproblematiska, men som snabbt hamnar i konflikt med nationella traditioner.

I Sydeuropa är ett glas vin en del av dieten och hur man lever sitt liv. Över hela Europa, även inbegripit en del svenska klassiker, finns traditionella maträtter som med det märkningssystem som diskuterats skulle få en röd märkning och klassas som ohälsosamma.

Första omröstningen kring hur Europaparlamentet ska se på EU-kommissionens cancerplan sker i BECA-kommitteen den 9 december, och i januari ska frågan sedan behandlas av hela Europaparlamentet. Från min sida kommer jag vara tydlig med EU:s kamp mot cancer bör ske genom forskning samt utbyte av information och metoder. Inte genom moralism, förbud och pekpinnar.

Sara Skyttedal (KD)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.