Insändare: Fler plusbovärdar gör att utanförskap minskar

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Från andra kommuner i Sverige berättar man att man försöker starta liknande verksamheter för att undvika utanförskap genom att öka trivsel och trygghet”, skriver insändarskribenten.
Foto: "Helena Karlsson"
Jag kunde väl aldrig för mitt liv tänka att jag skulle få så mycket reaktioner på min insändare, där jag som mycket gammal hyresgäst hos KBAB, beskriver min bild av vad som förekommit över de år som den senaste vd:n har verkat.

Hyresgäster i det allmännyttiga bostadsbolaget har genom personliga kontakter, sms och e-post, tackat för min insändare som de anser beskriver ett riktigt skede i KBAB:s historia de senaste åren. De har varit arga, sorgsna och uppgivna i sina kontakter. För att få behålla sina underbara plusbovärdar har man använt orden namninsamling, demonstrera, försöka få hit tv-programmet ”Uppdrag Granskning”. Man anser att en liten bråkdel av de miljoner av våra hyrespengar som KBAB levererar till kommunkassan varje år, skulle räcka till att vi fick behålla våra älskade plusbovärdar.

Från anställda i KBAB kommer anonymt beskrivningar av en tystnadskultur, men ingen vill vara en ”visselblåsare”. Från andra kommuner i Sverige berättar man att man försöker starta liknande verksamheter för att undvika utanförskap genom att öka trivsel och trygghet.

Kanske blev det nog, när den muntliga information, som alla hyresgäster blivit lovade, skjuts till nästa år då uppsägningarna av plusbovärdarna är verkställda. Dock utan att kunna ske i mörkret som tidigare.

Jag har genom åren trivts och deltagit i all den trivsel- och trygghetsskapande verksamhet plusbovärdarna åstadkommit. Vid det senaste mötet kom en förfrågan om hjälp med en blankett för att söka covidpass för de som inte har tillgång till det moderna teknikerna. Det värmde mitt hjärta när plusbovärdarna självklart ville hjälpa till med detta. Varför ska Karlstads kommun skämma ut oss genom att avveckla våra plusbovärdar när andra kommuner ser att det är vägen mot utanförskap? Anställ i stället fler plusbovärdar så de finns i alla KBAB:s bostadsområden.

Jag är glad att jag som 80-åring fått vara med att vända på den här stenen i ett valår som detta. Nu hoppas jag att andra krafter tar vid och försöker få klarhet hur det står till i detta kommunala bostadsbolag och ser till att vi får behålla våra kära plusbovärdar.

Hasse Eriksson, boende på Orrholmen

***

SVAR: Vi ska arbeta långsiktigt med trivsel och trygghet

Vi är glada att höra att våra plusbovärdars arbete och engagemang har uppskattats och gjort skillnad för våra hyresgäster, vilket vi bara kan hålla med om. Dock är samhället och dess förutsättningar under ständig förändring och vi som Karlstads kommunala bostadsbolag behöver hela tiden utvärdera och utveckla våra arbetssätt för att möta de behov och utmaningar vi ser idag. Vi tar med oss alla goda erfarenheter in i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vår grund är att vi ska arbeta långsiktigt med trivsel och trygghet i samtliga av våra tolv områden. Våra resurser ska användas för att uppnå så god effekt som möjligt för så många som möjligt.

Vi ska arbeta systematiskt med boinflytande för att i respektive område utgå från de boende. Att grannar lär känna varandra och umgås är viktigt för trivsel och trygghet. Vi kommer fortsätta att ha hög närvaro i våra områden och fortsätta att skapa förutsättningar för relationsbyggande och möjliggöra olika samarbeten och möten. Under våren 2022 kommer vi ha boendedialoger i våra områden gällande trivsel och trygghet dit du är välkommen.

Karin Jonsell

Avdelningschef marknad och kund, KBAB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.