Bygg ett resecentrum med människan i centrum

Publicerad:
Lokalbussarna ska ha hållplatser på ömse sidor av Järnvägsgatan mellan Drottninggatan och Hamngatan. Ännu värre, skriver Sture Arnesson. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Mitt förslag är att Trafikverket och kommunen omförhandlar avtalet enligt mitt förslag ovan, skriver Sture Arnesson.

Den 9 december ska kommunfullmäktige behandla översiktsplanen omfattande bl a resecentrum Karlstad, ett beslut som kommer att påverka Karlstads och länets invånare för lång tid framåt.

2003 satt jag som ledamot i en stor statligt parlamentarisk utredning "Kollektivtrafik med människan i centrum". Över alla partigränser var vi överens om all kollektivtrafikplanering ska utgå från vanliga människors och resenärers behov som trafiksäkerhet, tillgänglighet och bekvämlighet. Vi var redan då mycket kritiska till hur dåvarande Banverket och kommunerna ofta prioriterade tekniska lösningar och annat som ibland gick ut över resenärernas behov.

När jag granskat planen för resecentrum blir detta mycket tydligt. Regionens kollektivtrafiknämnds majoritet har i sitt remissvar, liksom jag i mitt, påtalat den uppenbara risk för olyckor som kanthållplatser för regionbussarna medför. Att ta bort shared-space-ytorna och ersätta dem med trafikljus kommer inte att räcka. Jag kan bara ruska på huvudet åt förslaget.

Så skriver du en debattartikel

Lokalbussarna ska ha hållplatser på ömse sidor av Järnvägsgatan mellan Drottninggatan och Hamngatan. Ännu värre. Det betyder att regionbussarna inte får plats att använda den passagen för in- och utfart. Inga uppställningsplatser för regionbussarna utan de kommer att stå på hållplatserna med förhöjd olycksrisk. De måste också vändas på något vis, så då blir det två cirkulationsplatser i vardera ändan av Hamngatan. Enligt mitt förmenande är det ytterst osäkert om bussarna tar sig runt i den vid Östra Torggatan.

Det blir i en del fall långa avstånd när man ska byta från en regionbuss till en annan. Kallt att stå och vänta också på Hamngatans norra sida. Sedan ska det klämmas upp ett kontorshus där Duvslaget låg. Tillgängligheten från centrumsidan blir katastrofalt dålig. Knappt någon plats för taxi och färdtjänst och ett fåtal parkeringsplatser borta på Fredsgatan med långa avstånd både till bussar och tåg. Och parkerar man på Vikensidan blir det långt till bussarna. Centrumhandeln kommer att utarmas ytterligare.

Trafikverket ser enbart till sina egna behov. De ska ha ett dubbelspår för passerande godståg för 70 kilometer i timmen, trots att de i aktuella utredningar konstaterat att det redan i dag uppstår besvärande buller och vibrationer när godståg passerar och då i lägre hastighet än i dag. Ett godstågsspår med anslutande växlar till plattformsspåren räcker och ger stor flexibilitet för persontrafiken.

Om Trafikverket och Jernhusen avstår några spår och lite mark får de flesta bussarna plats där stinsbostaden och taxiparkeringen ligger i dag kompletterat med en gångbro från nuvarande busstationen till Pekås över Hamngatan med nedgångar till bussarna och tågens plattformar. Då behövs inte gångbron vid Löfbergsskrapan och vi får en säker bussomstigningsplats. Borde inte detta ligga i Trafikverkets intresse liksom i kommunens? Jag är beredd att ta frågan till Trafikverkets styrelse.

Mitt förslag är att Trafikverket och kommunen omförhandlar avtalet enligt mitt förslag ovan. Behåll nuvarande busstation som uppställningsplats, reserv och komplettering i rusningstrafiken. Låt lokaltrafiken gå som den går nu. Är det för långt att gå från stationen till hörnet Drottninggatan/Järnvägsgatan? Jag har aldrig hört någon klaga på detta.

Upplåt Järnvägsgatan för regionbussarna. Nu kan de svänga ut där och de har ju perfekt avstigning när de svänger runt hörnet vid hotell Drott. Varför ändra på något som fungerar bra i dag? Inga cirkulationsplatser behövs. Skrota kontorshuset till förmån för fler platser för taxi, färdtjänst och parkering. Det finns tid att omförhandla. Trafikverket undersöker förutsättningarna för Vikentunneln avseende bland annat grundvattnet, och de har sagt att detta tar cirka ett år.

Sture Arnesson

Torsby

Järnvägsansvarig för vänsterpartiet i riksdagens trafikutskott 1998-2002

Artikeltaggar

BoverketDebattDrottDrottninggatanHamngatanJärnvägsgatanJernhusenKarlstad CentralKarlstads busstationKarlstadsbussKollektivtrafikKollektivtrafiknämnden Region VärmlandÖstra TorggatanRegion Värmlands kollektivtrafiknämndResecentrumSture ArnessonTrafikverketViken

Läs vidare