Hoppa till huvudinnehållet

Allt talar för nej till handel på Månsberget

Publicerad:
En handelsetablering i det här läget riskerar dessutom att slå hårt mot handeln i Karlstads centrum, våra stadsdelar, mindre tätorter samt grannkommuner, skriver Linda Larsson med flera. Foto: HP Skoglund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är anmärkningsvärt hur de styrande, som tidigare fått kritik i flera juridiska sammanhang, väljer att ignorera ett fullmäktigebeslut på det här sättet, skriver Linda Larsson med flera.

Socialdemokraterna säger nej till handel på Månsberget. Likt många Karlstadsbor och värmlänningar som har gjort sina röster hörda på olika sätt det senaste året. Debattartiklar, manifestationer och protestlistor. Samtidigt har aktionerna för projektet lyst med sin frånvaro. Vilka är egentligen fortfarande för den här otidsenliga etableringen?

Kommunfullmäktige i Karlstad återremitterade den 28 oktober detaljplanen om handel på Månsberget med motiveringen att en ny, aktuell och oberoende handelsutredning för Karlstads kommun behövs innan detaljplanen slutligt behandlas. Det var inte bara den lagstadgade tredjedelen som ställde sig bakom beslutet utan 30 av 61 ledamöter i fullmäktige. Alltså hela 49,2 procent.

Trots det kraftfulla stödet och att praxis säger att ett ärende ska beredas vidare i någon omfattning, så återkom detaljplanen i oförändrad form till kommunstyrelsen bara drygt två veckor senare. Det är en hantering som vi socialdemokrater anser är lagstridig och det meddelade vi i en reservation. Det är anmärkningsvärt hur de styrande, som tidigare fått kritik i flera juridiska sammanhang, väljer att ignorera ett fullmäktigebeslut på det här sättet.

Så skriver du en debattartikel

Men handel på Månsberget handlar inte om juridik utan om så mycket mera. Det handlar om att gå i takt med tiden och ta klimatkrisen på allvar. Det handlar om att ta till sig larmsignalerna från centrumhandeln. Området har höga naturvärden med flera nyckelbiotoper, rödlistade arter och viktiga spridningskorridorer. Vi måste minska konsumtionen och bilåkandet. Den här etableringen riskerar i stället att öka bilåkandet.

En handelsetablering i det här läget riskerar dessutom att slå hårt mot handeln i Karlstads centrum, våra stadsdelar, mindre tätorter samt grannkommuner. I dagarna presenterades Cityindex för 2020 som visar att stadskärnan i Karlstad har lidit extremt svårt under pandemin. Medan handeln ökade något totalt sett i kommunen mellan 2019 och 2020 så minskade den i centrum med 13 procent. Men det varierar mellan olika segment, beklädnad minskade med hela 30 procent. Karlstads stadskärna har tappat en större andel av sin omsättning än andra jämförbara städer.

Vi läser också vittnesmål i medierna regelbundet. I NWT den 16 november uttryckte sig en näringsidkare som lämnar centrum efter 40 år så här: ”Kommunens och politikernas sätt att främja centrumhandeln på ingetdera sätt är en av anledningarna till att jag flyttar. Folk väljer att handla ute på Välsviken och Bergvik, man främjar den handeln i stället för centrum.”

I underlaget för detaljplanen framgår att synpunkter från tunga remissinstanser inte har tillgodosetts. Däribland länsstyrelsen, Värmlands museum, Hammarö kommun, Kristinehamns kommun, miljöförvaltningen, Naturskyddsföreningen och handelsaktörer på Bergvik och i centrum. Till och med kommunledningskontoret betonar i sin tjänsteskrivelse att det saknas en politiskt beslutad fullständig handelsutredning.

Det verkar tyvärr ha gått prestige i den här frågan för de partier som fortfarande är för etableringen. Det handlar om den nya konstellationen Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Men än finns tid att tänka om och stoppa exploateringen. Gör det!

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Maria Rydberg (S)

Vice ordförande, miljönämnden

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Artikeltaggar

Anders TallgrenBergviks köpcentrumBilCenterpartietCentrumDebattHåkan Holm AltebladHammarö kommunKarlstads kommunKlimatKommunfullmäktigeKristdemokraternaKristinehamns kommunLänsstyrelsenLiberalernaLinda LarssonMånsbergetMaria RydbergMiljöförvaltningenModeraternaNaturskyddNaturskyddsföreningenSocialdemokraternaSverigedemokraternaVälsvikens handelsplatsVärmlands museum