Självprovtagning behövs i vården

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Att via självprovtagning i hemmet testa sig för sjukdomar är effektivt och säkert, skriver Anne Kihlgren och Louise Nylén.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Tänk om tio procent, det vill säga en av tio miljoner provtagningar, kan ske i hemmet? Då skulle vi spara in 125 000 arbetsdagar för patienter som slipper ta sig till en klinik, skriver Anne Kihlgren och Louise Nylén.

Socialstyrelsen meddelar nu att man permanentar möjligheten för kvinnor att själva ta prov för livmoderhalscancerscreening. Detta är ett välkommet beslut. Att via självprovtagning i hemmet testa sig för sjukdomar är effektivt och säkert. Patienten är i högsta grad delaktig vilket också eftersträvas i patientlagen.

Pandemin har också gjort att många människor har testat och känner sig trygga med digital vård inklusive självprovtagning. Det här är en viktig lösning för hela sjukvården – inte bara för livmoderhalscancerscreening.

Självprovtagning är en beprövad teknik. I dag kan man med DNA-teknik upptäcka exempelvis halsfluss, laktosintolerans, glutenintolerans (celiaki), könssjukdomar, bakteriell vaginos/Candida, fot- och nagelsvamp, HPV med mera. Genom att koppla en kvalitetssäkrad självprovtagning och laboratorieanalys till testet skapar man en säker och precis diagnostik för vidare vård.

För att upptäcka eventuell livmoderhalscancer screenas alla kvinnor i åldrarna 23-64 år, men var femte kvinna uteblir från screening. Att erbjuda möjligheten att genomföra en självprovtagning i hemmet är ett mycket bra alternativ. Vi vet att det ökar antalet kvinnor som vill testa sig och genom att koppla provtagning med vård går det snabbt och enkelt att fånga upp drabbade patienter.

Socialstyrelsens beslut sätter fingret på ett annat problem i vården. Sjukvården står inför en stor utmaning med en växande befolkning och ett ökat vårdbehov. Här gäller det att arbeta smartare och vårda fler patienter och samtidigt uppfylla tillgängligheten i patientlagen. I dag läggs stora resurser på att ta olika typer av patientprov och här går det att göra processen snabbare och säkrare i många fall, det har inte minst självprovtagning för Covid-19 visat.

Varje år görs drygt 40 miljoner besök i primärvården. Av dessa är cirka 10 miljoner kopplade till provtagningar för infektionsdiagnostik. Många av dessa kan göras i hemmet för att slippa merarbete och risk för smitta i primärvården.

Tänk om tio procent, det vill säga en av tio miljoner provtagningar, kan ske i hemmet? Då skulle vi spara in 125 000 arbetsdagar för patienter som slipper ta sig till en klinik (grovt räknat och med antagandet att besök plus resa tar en timme totalt). Vi sparar även tid för provtagande personal.

Om en miljon provtagningar görs i hemmet istället och det tar tio minuter av personalen per provtagning, sparas 21 000 arbetsdagar för provtagande personal. Vad är den ekonomiska vinsten för detta för regioner och skattebetalare? Väger vi in miljöaspekten i att många tar bilen till vårdcentralen kan vi också minska klimatavtrycket genom färre antalet resor tack vare självprovtagning i hemmet.

Socialstyrelsens beslut ligger i linje med hur vårdlandskapet förändras. Tack vare ny teknik går det att skapa en bättre tillgänglighet och precision i diagnostiken och därmed minska belastningen på vården.

Anne Kihlgren

Grundare, Dynamic Code

Louise Nylén

Vd, Dynamic Code

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.