Insändare: Att leva i glesbygd år 2021

Insändare
PUBLICERAD:
Som fast boende i norra delen av Torsby kommun finns det en hel del att fundera kring och ifrågasätta.

Insändarskribenten sätter sig emot att turister ska sättas i första rummet kontra de som är fast boende i norra delen av Torsby kommun.
Foto: Aron Eriksson
Jag läste på olika media att det inte finns någon läkare på vårdcentralen i Likenäs. Socialdemokraten Ann-Catrin Järåsen uttalade sig då bekymmersamt med tanke på att Branäs öppnar med ökad trafik och olycksrisker. Det gäller även en förmodad ökning av skador till följd av skidåkande som då inte kan behandlas i närområdet när ingen läkare finns i Likenäs.

Det jag reagerar på är att denna tummelplats för turister ska sättas i första rummet kontra vi som är fast boende i norra delen av Torsby kommun. Det är väl oss i första hand det är problematiskt för att inte ha någon läkare på vårdcentralen i Likenäs?

Det är Branäs som hamnar i fokus när norra Värmland nämns. Så är det även när nuvarande kommunalrådet Peter Jonsson (S) uttalar sig. Det är inte Branäs som är det viktigaste utan det är människorna! Gör inte politikerna den grundläggande prioriteringen blir glesbygden tömd på fast boende. Branäs genererar arbetstillfällen men var hamnar skattepengarna? Jag, som fast boende, ska med skattepengar bekosta en ny anläggning så att Branäs kan få drickbart vatten och avloppsvattnet renat. Är det riktigt? Jag vill att mina skattepengar går till att satsa på behöriga lärare på bland annat Kvistbergsskolan och se till att barn och ungdomar får det stöd som behövs så att de uppfyller kunskapskraven. Ge resurser till äldreomsorgen så att den fungerar väl med kompetent personal, även under semesterperioder. Torsby kommun är mera än centralorten och någon skidanläggning. Glöm inte att det fortfarande finns fast boende även på glesbygden. Vi är Torsby kommuns viktigaste resurs.

E grusam fundering frå en frösen gôbb

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.