Sverigedemokraterna är inte moget ännu

Ledare
PUBLICERAD:
Frågan för SD:s partisekreterare Richard Jomshof.
Foto: Tommy Pedersen/TT
I helgen har Sverigedemokraterna sina landsdagar på Karlstad CCC. Möte inleddes dagen efter att det gemensamma budgetförslaget med Moderaterna och Kristdemokraterna röstades igenom i riksdagen. Det är en fjäder i hatten för partiet.

M och KD har sagt att SD inte kommer att få vara del av en borgerlig regering efter valet. En regering fattar tusentals beslut varje år och ett oprövat kort utan erfarenhet av samarbete på den nivån är inte gynnsamt för någon. När ett regeringsbeslut är fattat finns det inget utrymme för ett koalitionsparti att manifestera missnöje. Regeringen fattar alla beslut som ett kollektiv. Det finns viktiga områden där SD inte harmoniserar med M, till exempel vad gäller EU och utrikespolitiken. Inom dessa områden har regeringen en särskild funktion i Sverige.

Samma spelregler måste gälla för SD som för alla andra partier, vilket är lätt att glömma när SD i praktiken suttit på åhörarläktaren sedan partiets inträde i riksdagen. Det handlar framför allt om förmågan att kunna kompromissa och ta ansvar. Än så länge är deras erfarenhet av detta och det politiska hantverket begränsad.

SD skarpa uttalanden i media om regeringsfrågan och deras förhållande till M och KD tyder på en svårförhandlad position. SD har gjort det klart för alla inblandade att de vill ha inflytande som står i direkt proportion till deras storlek. Men i en regering kan inte allt kretsa kring ett enskilt partis behov och krav.

SD:s partistyrelse har nu bett om medlemmarnas mandat att förhandla med en regeringskonstellation. Även om man i ärendet inte skriver det rakt ut är det också ett mandat som täcker förhandlingar där partiet inte nödvändigtvis ingår i en regering.

M och KD förväntar sig inte att SD:s stöd kommer gratis. Ett samarbete handlar i grunden om ett givande och tagande och delar av SD har förmodligen svårt att förlika sig med den tanken, vilket också SD:s partisekreterare Richard Jomshof tidigare i veckan gav uttryck för i en intervju med TT. Det kan komma att skapa problem för partiet internt och det kan också framstå som ett svek bland SD-väljare.

Trots att Sverigedemokraterna utåt menar att de förväntar sig vara del av en regering är det långt ifrån självklart att det skulle gynna partiet. SD har tjänat på att sitta vid sidan om och peka på fel och brister. Vill de förlora den möjligheten? En rimligare position vore istället att ingå i det parlamentariska regeringsunderlaget, men inte vara en del av regeringen.

SD måste också göra upp med sitt förflutna. Partiets gamla löfte om en vitbok måste bli verklighet för att det ska bli trovärdigt. SD behöver också rensa i partiet vad gäller så väl medlemmar som företrädare och politiska tjänstemän på alla nivåer. Sverigedemokraterna är ännu inte ett moget parti för att ingå i en regering och har en lång väg att vandra för att bli det.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.