Mindre och växande företag är avgörande

Debatt
PUBLICERAD:
När företagare lägger ner sin verksamhet på grund av regelbördan, då förlorar samhället. Tänk på välfärdsskaparna, skriver Eva Cooper och Günther Mårder.

Som Sveriges största organisation för företagare arbetar vi oavbrutet för ett bättre företagsklimat. Mindre och växande företag finansierar vår gemensamma välfärd och de senaste 30 åren har fyra av fem nya arbetstillfällen skapats i små och medelstora företag. Dessa företag står för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner, så även i Karlstad där var fjärde krona av de kommunala skatteintäkterna kommer från de 18 285 jobb småföretagen i Karlstad har skapat. Det motsvarar 1,1 miljarder kronor i skatteintäkter som Karlstads kommun kan använda för att underhålla gator, finansiera idrotts- och fritidsanläggningar samt räddningstjänsten och mycket, mycket mer.

Eva Cooper, regionchef på Företagarna Värmland.
Foto: Maria G Nilsson, Marias Of Sweden

Samtidigt vittnar många småföretagare om svårigheter med att växa. Företagarna lyfter ofta hur minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft möjliggör tillväxt, men det finns flera andra viktiga samhällsfunktioner som krävs för att det ska vara möjligt för företagare att bedriva sina verksamheter.

● Nolltolerans mot vardagsbrott.

Kunder måste tryggt kunna ta sig till butiken. Företagare och deras anställda måste säkert kunna ta sig till arbetsplatsen. Varor måste kunna flyttas längs vägarna. Datorn användas utan att bli kapad. Rättskedjan har över tid prioriterat den alltmer utbredda organiserade brottsligheten vilket medfört att brottsligheten mot små och medelstora företag tillåtit breda ut sig. En av fem företagare har funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten. En ofattbar siffra. Nu krävs flera åtgärder för att motverka och bekämpa brotten mot företagare.

● Rätt upphandling på rätt plats

Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor, eller 80 000 kr per invånare. Det kan handla om inköp av allt från konsulttjänster till sophämtning. För att öka medverkandet och bidra till en sund konkurrens är det viktigt att upphandlande myndigheter för en dialog med näringslivet kring sitt kravställande. Dagens krav är ofta konkurrensbegränsande och gör att små- och medelstora företag stängs ute – ett slöseri med skattemedel. Öppna upp för fler företag att delta i upphandlingar - det tjänar hela samhället på.

Günther Mårder, vd på Företagarna.
Foto: Oskar Omne

● Den gröna omställningen är vår tids ödesfråga.

Svenska småföretag vill bidra och vara längst fram i den gröna omställningen. Mindre och växande företag lever och verkar nära sina kunder, tar ansvar i sitt närsamhälle och har stora förväntningar på sig. För dem är omställningen både personlig och affärskritisk. Svenska företag kan gå längst fram i omställningen genom att tänka småskaligt vid ny reglering och lagstiftning, hålla regelbörda och administration så låg som möjligt och ge incitament för omställning genom exempelvis gröna stimulanser.

När företag tvingas att lägga ner sin verksamhet på grund av hot och våld, krångliga regelbördor eller brist på kompetens, har hela samhället förlorat. Nu när Sverigedemokraterna håller sina landsdagar i Karlstad hoppas vi att besluten fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd. Genom att frigöra kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – kan Sverigedemokraterna bidra till fler växande företag i Sverige. När företag växer, växer Sverige. När Sverige växer, växer välståndet hos var och en av oss i Karlstad, hela Värmland och i hela landet.

Eva Cooper

Regionchef på Företagarna Värmland

Günther Mårder

Vd på Företagarna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.