Hoppa till huvudinnehållet

Väldigt nära på stort avstånd

Publicerad:
Försvarsministern bygger sin politik på att Sverige ska få hjälp av Nato i händelse av kris och krig. Samtidigt lovar Peter Hultqvist (här bredvid Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg) att han aldrig ska medverka till ett svenskt Natomedlemskap, skriver Pål Jonson, Hans Wallmark och Lotta Olsson.
Försvarsministern bygger sin politik på att Sverige ska få hjälp av Nato i händelse av kris och krig. Samtidigt lovar Peter Hultqvist (här bredvid Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg) att han aldrig ska medverka till ett svenskt Natomedlemskap, skriver Pål Jonson, Hans Wallmark och Lotta Olsson. Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Paradoxen är att stå väldigt nära men samtidigt betona ett stort avstånd. Därmed går Sverige miste om alla fördelarna med att vara en del av en allians, skriver Pål Jonson, Hans Wallmark och Lotta Olsson.

Socialdemokraternas försvars- och säkerhetspolitik hänger inte ihop. Senast när S samlades till kongress bekräftades detta. Försvarsministern bygger sin politik på att Sverige ska få hjälp av Nato i händelse av kris och krig. Samtidigt lovar Peter Hultqvist att han aldrig ska medverka till ett svenskt Natomedlemskap. Kongressen beslöt också att Sverige ska ansluta sig till konventionen mot kärnvapen, ett agerande som riskerar att skada vårt samarbete med Nato.

Konventionen mot kärnvapen antogs av ett antal länder 2017 och blev direkt kritiserad på en lång rad allvarliga punkter: Inga stater med kärnvapen har valt att underteckna. Den skulle riskera att underminera befintliga avtal för nedrustning. Möjligheterna att följa upp är ytterligt små.

På grund av alla brister har Nato varit mycket kritiskt. Skulle Sverige välja att gå vidare med konventionen skulle vi därmed riskera att försämra vårt försvarssamarbete med Nato. Den S-ledda regeringens tillsatte för något år sedan en egen utredning vilken rekommenderade att Sverige inte skulle skriva under.

Så skriver du en debattartikel

Svensk försvars- och säkerhetspolitik bygger på hjälp från Nato via Norge i händelse av ett väpnat angrepp. Försvarsminister Hultqvist har själv sagt att ”det är väl ingenting att hymla om”. De nya regementen som nu etableras i Falun, Sollefteå och Östersund syftar till att skydda vägen västerut. Beroendet av Nato för Sveriges säkerhet är tydligt.

Sverige är dock inte medlem. Det är bara fullvärdiga medlemmar som delar gemensamma försvarsgarantier och kan räkna med hjälp vid en konflikt. Trots detta fortsätter Socialdemokraterna att vägra att ens överväga en svensk anslutning. Paradoxen är att stå väldigt nära men samtidigt betona ett stort avstånd. Därmed går Sverige miste om alla fördelarna med att vara en del av en allians.

Peter Hultqvist säger att han aldrig ska medverka till att Sverige blir Natomedlem. Socialdemokraterna motsätter sig vidare en majoritet av riksdagen och vägrar införa en Natooption i Sveriges säkerhetspolitiska linje, såsom fem partier önskar i likhet med Finland.

Socialdemokraterna sätter inte Sveriges säkerhet i första rummet utan partiet och dess sammanhållning. Vägen som valts är gammaldags symbolpolitik som begränsar vårt lands säkerhetspolitiska handlingsfrihet och inte gynnar kärnvapennedrustning. Moderaterna vill se ett starkt svenskt nationellt försvar och ett svenskt Natomedlemskap.

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)

Utrikespolitisk talesperson

Lotta Olsson (M)

Riksdagsledamot, Örebro län

Artikeltaggar

DebattFinlandFörsvaretHans WallmarkJens StoltenbergKärnvapenKongressenLotta OlssonModeraternaNatoNorgePål JonsonPeter HultqvistSäkerhetspolitikSocialdemokraterna