Insändare: Vem tjänar på kvoteringar?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att alla kvinnor som de senaste tio åren har kvoterats till sina tjänster bör friställas och sedan söka om platsen igen i en konkurrens där enbart kompetensen blir avgörande.
Foto: Maja Suslin / TT
En lavinartad kvinnokvotering har skett de senaste åren. Vid tillsättningar av kvalificerade tjänster har det viktigaste konkurrensmedlet varit könet. Det vill säga, det kvinnliga. Inte förmågan, vilket har fått till följd en bred kompetenssänkning överlag.

Vad har till exempel en medel- eller underklass-kvinna att vinna på att en överklasskvinna, tack vare sitt kön, lyckas tillskansa sig en stol i styrelserummet? Vad blir företagets vinst?

Vad blir Sveriges vinst? Alla kvinnor som de senaste tio åren har kvoterats till sina tjänster bör friställas och sedan söka om platsen igen i en konkurrens där enbart kompetensen blir avgörande. Oavsett kön.

Peter Tornborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.