Karlstad har växt tillräckligt

Debatt
PUBLICERAD:
I en förvandlingsprocess med hög och tät bebyggelse i stadskärna kan Karlstad förlora den karaktär som den har med sin hemkänsla som liten stad, skriver Bernadetta Antonina Olsson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Förstör inte vår vackra stad, måna om välfärd för de invånare som redan bor i vår kära stad och tänk efter, skriver Bernadetta Antonina Olsson.

Varför väljer Karlstads kommun en expansiv tillväxt av invånare och staden och föreslår det i Översiktsplan 2050? Det är bra att diskussionen om Karlstads kommuns förslag till Översiktsplan 2050 pågår i lokala tidningar och man utöver samråd har möjligheter att framföra sina åsikter.

Som en gammal kommunmedlem och invånare i 50 år har jag följande med argument att framföra. Efter branden 1865 utvecklades Karlstad till en vacker handelsstad. Numera är det IT-företag som i mångt och mycket bidrar till Karlstads välmående med växande medelklass bestående av folk i IT-branschen.

Under pandemin visade det sig att denna yrkesgrupp lika bra kan arbeta hemifrån. Jag förutspår att många IT-yrkesmän kommer lämna storstäder, starta egna företag i mindre kommuner som har bredband och njuta av vacker natur i egna hem. Vi har redan fått signaler att man med fördel kan och vill göra detta.

Jag drar slutsatsen att industrialisering orsakade utflyttning till städerna där man kunde få ett arbete. Medelklassen, som är ryggraden i varje samhälle, ökade markant, vilket med sociala reformer och ökade demokrati bidrog till ökade handel och välfärd, bättre vård, omsorg och skola med mera.

Då det numera finns möjligheter att arbeta och handla hemifrån kommer man med stor säkerhet välja att bo på landet nära vacker natur, synnerligen nu när strandskyddet på attraktiva naturområden med vattendrag och sjöar, till exempel utanför storstaden, kommer att luckras upp.

Därför anser jag att Karlstads kommun planer i Översiktsplan 2050 att bygga 25 000 bostäder i Karlstads stadskärna och endast 5 000 i närområdet inte är förnuftigt att göra. Det finns säkert invånare som liksom kommunen föredrar en expansiv utveckling av Karlstad. Jag har behov att framföra en annan åsikt.

Om ekonomiska hänsyn endast ska vara avgörande för hur staden skall utvecklas där det finns befintliga möjligheter ansluta till vatten och avlopp samt bygga på höjden, så kan man verkligen ställa sig en fråga: Är detta enkom till godo för både kommunen och dess invånare? I en förvandlingsprocess med hög och tät bebyggelse i stadskärna kan Karlstad förlora den karaktär som den har med sin hemkänsla som liten stad: charmig, trivsamt och omtyckt med mera av sina invånare och turister.

Till Karlstads kommunledning hemställer jag: Förstör inte vår vackra stad, måna om välfärd för de invånare som redan bor i vår kära stad och tänk efter när vad, var, hur och för vem Karlstads kommun bör utvecklas, tack.

Bernadetta Antonina Olsson

Senior kommunmedlem

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.