Hoppa till huvudinnehållet

Barns hälsa och delaktighet måste prioriteras

Publicerad:
I ett par rapporter vittnar barn om att skolan, som ska vara en plats för utveckling och lärande för livet, fortfarande är en otrygg plats för många, skriver Nine Karlsson Norman med flera. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I år fyller demokratin 100 år och därför vill vi också uppmärksamma barn och ungas rätt till sin plats i demokratin, vilken inte kan garanteras utan hälsa och delaktighet, skriver Nine Karlsson Norman med flera.

Vi ser att psykisk ohälsa och otrygghet bland barn och unga ökar. Väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin är en utmaning till följd av att behovet av vård ökat. Detta särskilt under pandemin som påverkat många barns tillvaro negativt genom distansundervisning, begränsningar i socialt umgänge och fritidsaktiviteter. Enligt Barnombudsmannen har också brister i prövningar av barnets bästa och rätten till delaktighet försämrats under pandemin.

Det finns även exempel gällande hälsa och delaktighet där barns röster hörts tydligt på senaste tiden. I ett par rapporter vittnar barn om att skolan, som ska vara en plats för utveckling och lärande för livet, fortfarande är en otrygg plats för många.

I Friendsrapporten 2021 svarade nästan vart tredje barn i årskurs 3-6 att de upplevt sig utsatta för kränkningar i skolan. Etnicitet, sexuell läggning och kön var de vanligaste grunderna för trakasserier. Var tionde elev i årskurs 6-9 hade upplevt sexuella trakasserier senaste året. Bara hälften av eleverna som deltog svarade att de upplevde att lärare i skolan agerade när de märkte att det förekom kränkningar. Omkring 7 procent av eleverna uppgav också att de blivit kränkta av vuxna i skolan.

Så skriver du en debattartikel

Även Rädda barnens rapport från i år förstärker bilden av att skolan inte är den trygga plats den ska vara. Här visar barn och ungas egna berättelser att vart fjärde barn med utländsk bakgrund upplever rasism och diskriminering. Barn upplever också att vuxna ser men inte agerar och att vuxenvärlden måste bli bättre på att skydda barn från rasism och kränkningar.

Detta ska inte vara en del av att växa upp och får aldrig accepteras. Detta rimmar heller inte väl med lagstiftningen som är tydlig och tvingande – skolan har ett uppdrag att förebygga och aktivt motverka diskriminering, rasism och kränkningar. Inget barn ska tvingas att gå till skolan med en klump i magen eller vara i otrygga rum. Skärpning.

Barns delaktighet och egenmakt förutsätter att vi vuxna aktivt reflekterar över både när vi måste kliva in och när vi måste kliva åt sidan. Det är vuxna som har ansvaret för att ge barn och unga utrymme i frågor som handlar om dem. Att vi visar barn att deras röster har en väsentlig plats är inte bara en viktig del i barns delaktighet och hälsa, det är också en nödvändighet för att barn ska kunna stå upp för sig själva när vuxenvärlden sviker dem.

Ska vi åstadkomma den förändring som barnkonventionen syftar till måste vi fortsätta skapa forum där barns röster framhävs och deras yttrandefrihet säkerställs och sedan måste vi också visa att vi har hört vad de säger.

Nätverket Se Mig är ett nätverk av organisationer för barnrättsfrågor i Värmland. Vi vill uppmana alla vuxna som kommer i kontakt med barn att ingripa mot alla former av otrygghet och att aktivt agera för fler forum där barn och unga får komma till tals och bli lyssnade på!

Nine Karlsson Norman

Agera Värmland

Jonas Hult

Bilda

Emmie Paulsson

Bufff Värmland

Monica Ståhl

IOGT-NTO

Anna-Greta Johansson

Junis

Anna-Karin Larsson

Länsstyrelsen i Värmland

Anneli Erikson

NBV

Stefan Jonsson

Rädda Barnen

Lars Söderberg

Svenska kyrkan, Karlstads pastorat

Artikeltaggar

Agera VärmlandAnna-Greta JohanssonBarnBarnombudsmannenBildaBufffDebattDiskrimineringFriendsIOGT-NTOJunisKarlstads pastoratKränkande behandlingLänsstyrelsenMobbningMonica StåhlNBVRädda BarnenRasismSvenska kyrkanTrakasserierUngdomar