Värmland måste få bättre förutsättningar att växa och leva

Publicerad:
Om Värmland och landsbygden ska kunna växa måste makten och inflytandet flyttas tillbaka mer till markägare och kommuner, bort från staten och länsstyrelsernas bestämmanderätt, skriver Marléne Lund Kopparklint. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att beskriva avskaffat strandskydd på diken och dammar som en seger för landsbygden övertygar nog inte ens den mest inbitne centerpartist, skriver Marléne Lund Kopparklint.

Om landsbygden i Värmland ska kunna växa och blomstra kan vi inte låta Stockholm och länsstyrelsen styra i viktiga frågor som strandskyddet och äganderätten. Makten och möjligheten att kunna styra över sina marker måste flyttas tillbaka till markägarna och kommunerna måste få vara suveräna när det gäller strandskyddet.

En redan dålig kompromiss av strandskyddet ser av allt att döma ut att ha blivit ännu sämre. Alla detaljer är inte kända, men att beskriva avskaffat strandskydd på diken och dammar som en seger för landsbygden övertygar nog inte ens den mest inbitne centerpartist. Det är uppenbart att Centerpartiet har fått vika sig. Ett tydligt exempel på det är den vetorätt som C vill ge till landets länsstyrelser: På det fåtal platser där strandskyddet kommer kunna upphävas så ska länsstyrelsen alltid ges möjlighet att återinföra strandskyddet där man så finner lämpligt.

Vi ska naturligtvis säkerställa allmän tillgång till våra stränder, men det generella strandskyddet lägger en död hand över våra 97 000 sjöar. Moderaterna vill att strandskyddet ska bestämmas av våra kommunpolitiker som känner till lokala förutsättningar bäst av alla.

Så skriver du en debattartikel

Centerpartiets ambition om att stärka äganderätten och rättssäkerheten för landets skogsägare har misslyckats. I konflikten mellan Centerpartiets och Miljöpartiets önskemål har det snarare resulterat i mer osäkerhet för landets skogsägare om den framtida inriktningen för skogspolitiken.

Konflikten om äganderätten till skogen kvarstår och kommer att blossa upp på nytt. Sverige är i ett läge där vi snarare behöver diskutera om att minska reservatsytan istället för att öka densamma. Sverige är i ett läge där vi behöver mer produktion i skogen, inte mindre, för att ersätta fossila alternativ med skogsprodukter.

Om Värmland och landsbygden ska kunna växa måste makten och inflytandet flyttas tillbaka mer till markägare och kommuner, bort från staten och länsstyrelsernas bestämmanderätt. Jag och Moderaterna kommer att jobba för att stärka äganderätten och ge kommunerna egen bestämmanderätt över strandskyddet och ta bort länsstyrelsens inflytande över strandskyddsfrågor.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot, Värmland

Artikeltaggar

ÄganderättCenterpartietDebattKommunerLandsbygdLänsstyrelsenMarléne Lund KopparklintModeraternaRegeringenSkogSkogsbrukStrandskyddVärmlands län

Läs vidare