Risk för bakslag med vaccinpass

Ledare
PUBLICERAD:
Vaccinpass är inte så enkelt som det framstår att vara.
Foto: Johan Jeppsson/TT
När regeringen kallade till presskonferens för att berätta om införandet av ett vaccinpass lät det som en självklarhet. Men det är inte en självklarhet att människors medborgerliga rättigheter villkoras av deras beteenden. Farhågan om att ett vaccinpass får den sista femtedelen att ännu mindre vilja lyssna på rådet att vaccinera sig bör inte ignoreras heller.

Sverige är närmast unikt framgångsrika när det gäller vaccinationer. Och det har alltid skett genom frivillighet. Så även nu, när befolkningen vaccinerar sig mot Covid-19. Fram till i förrgår var andelen över 16 år som vaccinerat sig med två doser 81,7 procent. Av olika anledningar har människor inte vaccinerat sig. Det kan handla om allt från medicinska skäl eller lättja till skepsis till vaccin i allmänhet och mot Covid-19 i synnerhet.

Vaccinpass väcker etiska frågor om till exempel kroppslig integritet men också om hur vi ser på rättigheter i allmänhet. Oundvikligen tummar vaccinpass indirekt på principen om kroppslig integritet, och alldeles säkert kommer det inskränka rättigheter. När det gäller rättighetsaspekten verkar regeringen inte ha gjort tillräckliga överväganden, vilket bland annat Justitieombudsmannen påpekat tidigare. Vaccinpasset kommer till en början bara användas vid allmänna sammankomster inomhus som samlar minst 100 deltagare, men det finns ett pågående arbete för att planera för utvidgade krav på vaccinpass om smittläget förvärras.

Vaccinpass ska inte förstås som rent tvång, men faktum kvarstår att om en person inte vaccinerar sig försvåras livet. Och ju svårare det blir, desto mer urholkas frivilligheten. Just den frivillighet som med stor framgång har varit ledstjärnan för vaccinering i Sverige under lång tid.

Den som inte vaccinerat sig har i allmänhet dåliga skäl till att inte göra det, men incitament av den här formen lär vara ganska verkningslöst för stora grupper av vaccinmotståndare och kan vara direkt kontraproduktivt på sikt.

Ute i Europa har införandet av vaccinpass lett till stora protester. Även Sverige har haft sin beskärda del av demonstrationer under pandemin. Sannolikt lär dessa grupper få förnyad kraft och fler anhängare. Att skriva människor på näsan och utnyttja grupptryck brukar inte vara ett framgångsrecept för tillit och förtroende.

Att åtgärden ska bli permanent är inte sannolik. Däremot är det mer sannolikt att när vi väl haft det, så har vi också att se fram emot det i framtiden. Det är så normaliseringsprocesser fungerar. Lägger vi därtill till risken för funktionsförskjutningar kan det på sikt utvecklas till något som vi i dag aldrig skulle acceptera.

Det är dumt att inte ta vaccinet, det skyddar mot allvarlig sjukdom. Framför allt är det ovaccinerade som nu behöver vård. Men även den som fattar dumma beslut bör äga rätten att fatta beslut utan att staten delar in människor i a- och b-lag.

Att omöjliggöra för människor att delta i samhällslivet på liknande sätt som andra baserat på den här typen av val, bereder en farlig väg till en kamp mot vaccin – som i förlängningen riskerar liv det också. Det behöver inte vara orimligt givet läget i dag eller i framtiden, men självklart är det inte.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.