Insändare: Stor brist på p-platser i Karlstad

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att det behövs fler parkeringsplatser i Karlstad.
Foto: Anders Hanson
I dag bygger stadsplanerare arbetsplatser och bostadsområden utan tillgång till parkeringsplatser - hur tänker ni där?

Värmland är ett stort län och alla kan inte bo i Karlstad. Pendlingen in mot städerna är stor och även pendling från Karlstad, vilket gör att många familjer är i behov av två bilar för att livspusslet skall gå ihop. Även på privat nivå ställer det till problem. Många Karlstadsbor kanske har vänner och familj boende på andra orter och då finns det inte besöksparkeringar tillgängliga.

Värmlänning

***

SVAR DIREKT: ”Det är en svår balansgång”

I det som byggs i dag finns krav på att tillgodose de parkeringsbehov som bygget skapar. I alla nybyggen löses parkeringsfrågan med stöd i den parkeringsnorm som kommunen tillämpar.

En revidering av kommunens parkeringsnorm, som styr hur mycket parkering en fastighetsägare behöver anlägga vid nybyggnation, är framtagen. I den har kravet på antalet parkeringsplatser som behöver anläggas höjts något mot vad som gäller i dag. För att behålla ungefär samma nivå på kravet som i dag kan fastighetsägarna i stället arbeta med mobilitetshöjande åtgärder så som bilpool, låd- och elcykelpool, rabatterade eller fria kollektivtrafikkort med mera. Även kravet på besöksparkering föreslås bli högre. Det är en svår balansgång att åstadkomma tillräckligt med parkeringsplatser samtidigt som vi av flera skäl behöver minska biltrafiken till förmån för hållbara färdmedel. Tanken är inte att omöjliggöra parkering och resor med bil för dem som verkligen behöver det utan istället att försöka uppmuntra dem som har möjlighet att använda andra färdmedel att göra det.

När det gäller parkering för ärende- och besöksparkering i centrum så har det kommunala parkeringsbolaget i sin beläggningsstatistik uppgifter som visar att det för det mesta finns många lediga parkeringsplatser, men självklart så kanske inte de platserna alltid finns precis vid målet för ärendet eller besöket.

Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.