Insändare: KBAB:s styrelseordförande om tuffa kritiken från boende

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
KBAB:s styrelseordförande Andreas Pettersson konstaterar en ökning gällande enklare och allvarligare störningsärenden, psykisk ohälsa, otillåten andrahandsuthyrning och byten av lägenheter i bostadsområdena. ”Med nya förutsättningar och utmaningar behöver vi utveckla vårt trygghetsarbete och finnas i alla våra områden och bli bättre på att anpassa efter aktuellt behov av insatser”, skriver han.
Foto: Helena Karlsson
Svar till ”Hasse Eriksson, boende på Orrholmen”, NWT 15 november

Vi erbjuder boende runt om i hela Karlstad och som allmännyttigt bostadsbolag är vi en viktig part i att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Samhället och dess förutsättningar är under ständig förändring och vi behöver utvärdera och utveckla våra arbetssätt för att möta de behov och utmaningar vi ser idag.

I dag har vi plusbovärdar i fyra av våra områden - Orrholmen, Rud, Gruvlyckan och Hemvägen. De städar våra trappuppgångar och arrangerar aktiviteter och skapar möten mellan hyresgäster. Det är uppskattat av många av de boende, vilket vi verkligen förstår då gemenskap och tillit är en viktig beståndsdel i att känna sig trygg och att trivas i sitt område.

Med tiden har förutsättningarna för vårt arbete förändrats. Vi ser en ökning gällande störningsärenden, allt från enklare störningar till allvarligare störningsärenden som rör kriminalitet. Andra utmaningar vi möter är en ökad psykisk ohälsa i våra områden. Det är dessutom en kraftig ökning av otillåten andrahandsuthyrning och byten av lägenheter vilket leder till ökad otrygghet. Med nya förutsättningar och utmaningar behöver vi utveckla vårt trygghetsarbete och finnas i alla våra områden och bli bättre på att anpassa efter aktuellt behov av insatser.

Vi kommer fortsätta att ha hög närvaro i våra områden, det är viktigt och en grund för att skapa trygghet och trivsel. Vi fortsätter att skapa förutsättningar för relationsbyggande och möjliggöra olika samarbeten och möten.

Under 2020 genomförde vi en hyresgästenkät där alla hyresgäster fick möjlighet att svara på frågor kring inne- och utemiljö, hur mötet med oss på KBAB fungerar och trygghet i sitt område. Utifrån resultatet ser vi att behöver utveckla vårt trygghetsarbete och vi kan också utläsa stora skillnader mellan våra områden vad gäller den upplevda tryggheten.

KBAB:s styrelse har gett i uppdrag till vd och bolagets ledningsgrupp att under 2021 arbeta fram de strategiska förändringar som krävs för att på bästa sätt leva upp till ägarens mål och resultatkrav. Vi står alltså bakom det utvecklingsarbete som påbörjats, för att skapa de allra bästa förutsättningar för trygga och trivsamma bostadsområden.

Andreas Pettersson

styrelseordförande KBAB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.