Centerpartiet är garanten för en levande landsbygd

Debatt
PUBLICERAD:
Skogsägares initiativ ska prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog, skriver Kristina Yngwe, Peter Helander och Daniel Bäckström.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Förändringen av strandskyddet är en frihetsreform för en starkare och grönare landsbygd. Det är rättvisa på riktigt, skriver Kristina Yngwe, Peter Helander och Daniel Bäckström.

Centerpartiet och regeringen är nu överens om viktiga reformer för stärkt äganderätt i skogen och ett förändrat strandskydd. Överenskommelsen visar vilken skillnad Centerpartiet spelar i svensk politik och hur vi prioriterar konkret sakpolitik, som förändrar hela Sverige till det bättre.

Dessa reformer kommer att göra det enklare att bo och verka i våra gles- och landsbygder, samt stärka äganderätten för Sveriges skogsägare.

Tack vare Centerpartiet kommer nu strandskyddet förändras i grunden. Strandskyddet upphävs för mindre sjöar och vattendrag samt vid anlagda dammar och våtmarker. Det kommer göra en väldigt stor skillnad, då detta i dag stoppar mycket utveckling. Genom att skapa möjlighet för kommuner att själva peka ut strandnära utvecklingsområden kommer det också bli betydligt enklare att bygga nära vatten.

I förhandlingarna med regeringen har vi även värnat allemansrätten och säkrat den fria passagen som finns i dagens strandskyddslagstiftning. Det finns också platser som behöver skyddas ännu mer än i dag och i dessa områden stärker vi strandskyddet ytterligare. Det handlar om områden som redan är högexploaterade, områden där efterfrågan på fritidshusbebyggelse är mycket stor och områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet.

Fram tills nu har det ofta varit okej att bygga vid vatten om det sker i storstaden, men betydligt svårare för människor i gles- och landsbygder som vill kunna bo och bygga nytt i närheten av en sjö. Förändringen av strandskyddet är en frihetsreform för en starkare och grönare landsbygd. Det är rättvisa på riktigt.

Den svenska skogen skapar jobb, pengar till det gemensamma och är avgörande för klimatomställningen. Den fin skog vi har idag har uppstått genom att generationer av skogsägare skött om sin skog. Nu ska äganderätten i skogen stärkas, genom att frivillighet istället för tvång blir utgångspunkt när skog ska skyddas.

Skogsägares initiativ ska prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Förslaget innebär att formellt skydd av skog, till exempel när det gäller naturreservat, alltid ska bygga på en markägares medverkan – förutom i väldigt exceptionella fall.

Centerpartiet har fått igenom en översyn av skattereglerna för att göra de mer förmånliga vid intrångsersättning eller löseskilling. Förslaget innehåller också fler regelförenklingar som stärker äganderätten, nytt förslag på mål för ökad hållbar tillväxt i skogen, åtgärder för skogsbrukets klimatanpassning, samt ökad rådgivning om klövviltsförvaltning. Dessutom stoppas nyckelbiotopsinventering som orsakat många problem för skogsägare.

För Centerpartiet är det viktigt att skogen förvaltas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Sveriges skogsägare vill vara med och ta det ansvaret, både för att leverera det trä vi behöver och för att bevara viktiga naturvärden i deras skogar. För det som man äger, det vårdar man.

Genom konstruktiva samtal och förhandlingar tar Centerpartiet ansvar för Sverige. Nu ger vi Sveriges gles- och landsbygder fler möjligheter att utvecklas.

Kristina Yngwe (C)

Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Peter Helander (C)

Skogspolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C)

Landsbygdspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.