Centern behåller strandskyddet

Ledare
PUBLICERAD:
Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, säger Centerpartiet. Samtidigt säger Miljöpartiet att strandskyddet stärks. I över en vecka har båda partier beskriver sig som vinnare. Facit finns i lagrådsremissen och där är Centerpartiet verkligen ingen vinnare.

Att hålla presskonferenser eller publicera viktiga dokument sent på veckoslutet är ett vedertaget knep för att begränsa kritik. Som av en händelse publicerades lagrådsremissen om strandskyddet på regeringens hemsida sent på fredagseftermiddagen förra veckan.

Både Miljöpartiet och Centerpartiet menar att de har vunnit guld i den långdragna förhandlingen om strandskyddet. På regeringens hemsida har det gått att läsa om överenskommelsen men det har varit diffust formulerat. Partierna har kommunicerat sina segrar och har i breda penseldrag beskrivit resultatet av förhandlingarna. Verkligheten finns dock beskriven i lagrådsremissen.

Av den blir det tämligen uppenbart att Centerpartiet har dragit det kortare vasstrået. Centern har länge drivit frågan om att avskaffa det generella strandskyddet. Något sådant är det sannerligen inte fråga om.

I går kommunicerade Centern att 300 000 sjöar och en miljon kilometer vattendrag undantas från strandskyddet. När man normalt sett pratar om sjöar avses vanligen vattensamlingar över ett hektar. Om man räknar som Centerpartiet gör omfattar det säkerligen 300 000 sjöar. Men faktum är att dessa sjöar är så små att de inte ens upptas på SMHI:s sjöregister.

När det gäller att en miljon kilometer vattendrag undantas kan det säkert stämma, eftersom strandskyddet föreslås tas bort för vattendrag som är två meter eller smalare. I vardagligt tal brukar en sådan definition föra tankarna till ett dike.

Att strandskyddet omfattar små sjöar under ett hektar och vattendrag mindre än två meter säger något om hur överreglerat det är. Det är bra att strandskyddet differentieras, men förslaget innebär inte ens i dessa fall att det generella strandskyddet avskaffas – åtminstone inte i praktiken. Huvudregeln om 100 meter strandskydd ersätts med att fri passage ska säkerställas. Praxis från mark- och miljööverdomstolen skvallrar om att det kan handla om att lämna så mycket som ett 40 meter brett område närmast stranden orört.

Strandnära utvecklingsområden ska också införas men begränsas kraftigt. Tanken är att man i högre grad ska kunna ta hänsyn till att förutsättningarna varierar mellan olika delar av landet. Lättnader ska därför kunna ske inom geografiskt avgränsade områden. Men områden där bebyggelsetrycket är normalt kan inte bli ett sådant område.

När regeringen sedan exemplifierar vad som kan vara ett område med lågt bebyggelsetryck skriver man om tätorter med mindre än 3 000 invånare. Tätorter med mer än 7 000 invånare bör som utgångspunkt inte kunna ses som ett sådant område. Sedan går man vidare till att rada upp flera stora geografiska områden i Sverige där bebyggelsetrycket kan vara stort utan att det nödvändigtvis finns 7 000 invånare inom tätorten.

Med undantag för mycket små sjöar, vattendrag som är smalare än två meter och strandnära utvecklingsområden skärps eller bibehålls strandskyddet på i princip alla andra platser runt om i landet.

Det var alltså detta som gjorde att Centerpartiet – än en gång – kommer att släppa fram en socialistisk regering samtidigt som alternativet kunde ha varit att ta bort det generella strandskyddet på riktigt med en borgerlig regering.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.