Incir: Aborträtt är en mänsklig rättighet

Signerat
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Demonstrationer mot Polens restriktiva abortlagar efter att 30-åriga Izabela dött på sjukhus.
Foto: Czarek Sokolowski/AP

Direkt från Europaparlamentet

Ett av våra förslag i rapporten var att inkludera aborträtten som en rättighet för att stärka kvinnors och flickors självbestämmanderätt för att eliminera alla typer av våld som de utsätts för, skriver Evin Incir.

Inte en kvinna till får missta sitt liv som en konsekvens av att samhället sviker henne. Det är något som varenda kotte på den här planeten borde ställa sig bakom.

Så enkelt är det dock inte. För vissa människor kommer deras religiösa, kulturella och ideologiska övertygelse alltid vara primärt och människovärdet sekundärt. Högerkonservatism har ingen plats i vårt moderna samhälle, det utgör ett hot mot mina och alla andra kvinnors och flickors rättigheter, samt vårt liv och hälsa i Sverige, EU och globalt.

Det polska regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) fråntog förra året kvinnor i landet deras rätt till sin egen kropp genom att i praktiken totalförbjuda abort. Samma land som våra svenska kvinnor på 1960-talet åkte till för att utföra abort. Aborten är en skymf mot gud, brott mot det ”ofödda barnets” rätt till liv och anses även vara en nationell angelägenhet enligt PiS-företrädare i det nationella parlamentet i både Warszawa och Europaparlamentet i Bryssel.

Detta förhållningssätt resulterade i att den 30-årige Izabela fråntogs sitt liv. En ung polsk kvinna som var i akut behov av abort men nekades . En ung kvinna som hade livet framför sig och många drömmar att uppfylla. Tragedin går inte att beskriva med ord.

Att en kvinnas rätt till sin kropp inte är en mänsklig rättighet är för mig som socialdemokrat helt obegripligt. Jag kommer aldrig låta skrämsel, hittepå och populistiska argument vara vägledande i mitt arbete.

I september var jag en av förhandlarna i Europaparlamentet som tog fram rapporten mot könsbaserat våld. Ett av våra förslag i rapporten var att inkludera aborträtten som en rättighet för att stärka kvinnors och flickors självbestämmanderätt för att eliminera alla typer av våld som de utsätts för. Ingen beslutsfattare ska kunna utöva våld mot kvinnor och flickor, genom att förvägra dem rätten till sin egen kropp, som i 30-åriga Izabelas fall.

Jag är rädd för den senaste tidens utveckling som innebär att kvinnor och flickors kroppar blivit ett slagfält för högerkonservativa i EU. Jag är däremot glad över att Europadomstolen vägrade att ta upp den kristne svensken Ellinor Grimmarks överklagan att vägra utföra abort som barnmorska. Det är ingen mänsklig rättighet att vara barnmorska. Ingen religiös fanatiker ska få vägra ge mig och andra kvinnor och flickor sjukvård.

Abortvägran kan aldrig vara kompatibel med mänskliga fri- och rättigheter. Jag önskar att jag kunde känna lättnad över Europadomstolens dom och se den som spiken i kistan på denna pågående vidriga diskussion som slänger oss tillbaka i tiden.

Bakom Grimmarks överklagan ligger nämligen den kristna amerikanska lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF). De har stöttat både henne och hennes juridiska ombud.

Till alla oss som tror på alla människors lika värde är detta en signal om att det är dags att kavla upp ärmarna och steppa upp motstånd mot dessa krafter. Det kommer jag fortsätta göra i Europaparlamentet.

Evin Incir

Europaparlamentariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.