En kvinnlig statsminister kompenserar inte för en misslyckad feministisk politik

Publicerad:
Familjer är helt beroende av hur föräldraförsäkringen utformas och att den är så flexibel som möjligt. Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar de olika familjer, skriver Sarah Havneraas. Foto: Tommy Andersson 2020

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sveriges första kvinna som innehar statsministerposten kan inte gottgöra en misslyckad feministisk politik, skriver Sarah Havneraas.

Efter snart två mandatperioder med världens första feministiska regering ser vi tydligt både i resultat och i riktning hur det går med jämställdheten i vårt land. Att utse Sveriges första kvinna på statsministerposten kan aldrig gottgöra det faktum att regeringen har haft en misslyckad feministisk politik.

Kvinnors otrygghet har ökat markant de senaste åren. Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för hot, misshandel och våldtäkt. Våldtäktsanmälningar läggs på hög och brottsoffer får inte upprättelse trots att de tagit sig mod att göra en anmälan. I de få fall när en gärningsman väl blir dömd blir han ändå villkorlig frigiven om han skött sig väl.

Vi har fortfarande en ojämlik och ojämställd sjukvård där kvinnosjukvården nedprioriteras. Det finns ställen i vårt land där gravida kvinnor får åka flera mil till närmaste mödravårdscentral. Kvinnor får sällan rätt behandling om de lider av dolda kvinnosjukdomar för att vi har för lite forskning och kompetens. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel är störst hos kvinnor. Cirka 695 000 kvinnor hämtade ut antidepressiva minst en gång under 2020, där användandet är högst bland äldre över75 år.

Så skriver du en debattartikel

Utmattningssyndrom har ökat hos kvinnor och kvinnor har svårt att kunna kombinera föräldraskap och arbete. Familjer är helt beroende av hur föräldraförsäkringen utformas och att den är så flexibel som möjligt. Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar de olika familjer. Trots detta vill de rödgröna kvotera och låsa in ännu fler föräldradagar. Företagsklimatet och villkoren framförallt för småföretagare har ännu inte förbättrats, vilket behövs för att fler kvinnor kan driva egen verksamhet.

När unga flickor och pojkar får sin frihet begränsad och rättigheter åsidosatta måste samhället agera. Vi hör talas om fenomenet balkongflickor där ett okänt antal flickor och kvinnor har bragts om livet på grund av hedersrelaterade motiv. Oskuldsnorm, tvångsäktenskap, släkt och familj som kontrollerar och övervakar kvinnor, flickor och pojkar för att de inte ska umgås med vilka de vill. Det har blivit mer regel än undantag i flera områden i Sverige. Så här får det inte vara.

Listan kan göras lång. Den politik som styrt i snart två mandatperioder drabbar vardagen och livet hårt för verklighetens kvinnor och är ett kvinnosvek av den regering som kallar sig feministisk. Utvecklingen för kvinnors trygghet, frihet, sjukvård, familjepussel och företagande backar tillbaka.

Socialdemokraterna skriver politisk jämställdhetshistoria genom att ge Sveriges den första kvinnan på statsministerposten. Det är alltid positivt när kvinnor krossar glastak, men ur ett feministiskt perspektiv är det inte mycket mer att slå sig på bröstet för. Politiska symboler kan aldrig kompensera för det kvinnosvek som under flera år har drabbat Sveriges kvinnor.

Bokslutet för den feministiska regeringen är tydligt. Det behövs en ny regering och en riktig jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor.

Sarah Havneraas

Förbundsordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Artikeltaggar

DebattDepressionFeminismFöräldraförsäkringFöretagandeFöretagsklimatHederskulturJämställdhetKristdemokraternaKristdemokratiska kvinnoförbundetKvinnosjukvårdenLäkemedelMagdalena AnderssonRegeringenSarah HavneraasSocialdemokraternautmattningssyndromVåldtäkt

Läs vidare